HANNA Instruments Logo

RUČNO vs. AUTOMATSKO TITRIRANJE U VINARSTVU

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Ako ste uhodana vinarija ili ste samo hobist koji je jako zaljubljen u vino, morate izvoditi neke analitičke tehnike. Jedna od najopsežnijih i najčešće korištenih analitičkih metoda je titracija. Mnogi se parametri mogu kvantitativno i kvalitativno odrediti titracijom.

Postoji nekoliko načina provođenja titracija, ali jeste li ikad razmišljali o metodi koja će biti što jednostavnija, što brža i neće zahtijevati znanje kemičara, skupu i veliku analitičku laboratorijsku opremu?

Pratite nas da biste saznali više!

Please register and login to see the content.

Neka ideja?

Pregledajte ostale postove

Prijava

Prijavite se na svoj račun ili ga kreirajte odmah kako biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.