Politika kolačića www.hannainst.hr

Kolačići se sastoje od dijelova koda instaliranog u pregledniku koji pomažu Vlasniku u pružanju Usluge u skladu s opisanim ciljevima. Neki od razloga zbog kojih su kolačići instalirani mogu također zahtijevati pristanak korisnika.

Ako se instalacija kolačića temelji na pristanku, takav pristanak može se slobodno povući u bilo koje vrijeme prema uputama u ovom dokumentu.

Tehnički kolačići i kolačići za agregirane statističke svrhe

 • Aktivnost koja je nužna za funkcioniranje usluge

  Ova aplikacija koristi kolačiće za spremanje sesije korisnika i za obavljanje drugih aktivnosti koje su strogo potrebne za rad ove aplikacije, primjerice u vezi s raspodjelom prometa.

 • Aktivnost koja se odnosi na spremanje postavki, optimizacije i statistike

  Ova aplikacija koristi kolačiće za spremanje postavki pregledavanja i za optimiziranje korisničkog iskustva pregledavanja. Među tim kolačićima su, na primjer, oni koji se koriste za postavljanje preferencija jezika i valuta ili za upravljanje statistikom prve strane koju izravno koristi Vlasnik web stranice.

Ostale vrste kolačića ili treće strane koje instaliraju kolačiće

Neke od dolje navedenih usluga prikupljaju statističke podatke u anonimnom i agregiranom obliku i ne moraju zahtijevati pristanak Korisnika, ili ih Vlasnik može upravljati – ovisno o tome kako su opisane – bez pomoći trećih osoba.

Ako su neke od usluga trećih strana navedene ispod alata u nastavku, one se mogu koristiti za praćenje navika pregledavanja korisnika – uz ovdje navedene podatke i bez znanja vlasnika. Detaljne informacije potražite u pravilima o privatnosti navedenih usluga.

 • Analitika

  Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju vlasniku praćenje i analizu web prometa i može se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics usluga je web analize koju pruža Google Ireland Limited („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje uporabe ove aplikacije, za pripremu izvješća o svojim aktivnostima i dijeljenje s drugim Googleovim uslugama.
  Google može prikupljene podatke upotrijebiti za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglašivačke mreže.

  Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Irska – Pravila o privatnostiIsključi. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

 • Komentiranje sadržaja

  Usluge komentiranja sadržaja omogućuju korisnicima da daju i objavljuju svoje komentare na sadržaj ove aplikacije.
  Ovisno o postavkama koje odabere vlasnik, korisnici mogu ostaviti i anonimne komentare. Ako među Osobnim podacima koje je dao Korisnik, postoji adresa e-pošte, ona se može koristiti za slanje obavijesti o komentarima na isti sadržaj. Korisnici su odgovorni za sadržaj vlastitih komentara.
  Ako se instalira usluga komentiranja sadržaja koju pružaju treće strane, ona još uvijek može prikupljati podatke o web prometu za stranice na kojima je instalirana usluga komentara, čak i kada korisnici ne koriste uslugu komentiranja sadržaja.

  Komentari na Facebooku (Facebook, Inc.)

  Facebook Comments je usluga za komentiranje sadržaja koju pruža Facebook, Inc. omogućavajući korisniku da ostavi komentare i podijeli ih na Facebook platformi.

  Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

 • Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama

  Ova vrsta usluge omogućuje interakciju s društvenim mrežama ili drugim vanjskim platformama izravno sa stranica ove aplikacije.
  Interakcija i podaci dobiveni putem ove aplikacije uvijek podliježu Korisnikovim privatnim postavkama za svaku društvenu mrežu.
  Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o prometu za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.
  Preporučuje se odjaviti se s odgovarajućih usluga kako bi bili sigurni da obrađeni podaci u ovoj aplikaciji neće biti povezani natrag na Korisnikovu profilu.

  Facebook Like dugme i društveni widgeti (Facebook, Inc.)

  Facebookov Like gumb i društveni widgeti su usluge koje omogućuju interakciju s Facebook društvenom mrežom koju pruža Facebook, Inc.

  Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

  Twitterov tweet gumb i društveni widgeti (Twitter, Inc.)

  Twitterov Tweet gumb i društveni widgeti su usluge koje omogućuju interakciju s društvenom mrežom Twitter koju pruža Twitter, Inc.

  Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

  LinkedIn gumb i društveni widgeti (LinkedIn Corporation)

  LinkedIn gumb i društveni widgeti su usluge koje omogućuju interakciju s društvenom mrežom LinkedIn koju pruža LinkedIn korporacija.

  Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

 • Upravljanje oznakama

  Ova vrsta usluge pomaže Vlasniku da upravlja oznakama ili skriptama potrebnim za ovu aplikaciju na centralizirani način.
  To rezultira prenošenjem podataka korisnika putem ovih usluga što može rezultirati zadržavanjem tih podataka.

  Google upravitelj oznaka (Google Ireland ograničeno)

  Google upravitelj oznaka je usluga upravljanja oznakama koju pruža Google Ireland Limited.

  Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i podaci o korištenju.

  Mjesto obrade: Irska – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

Kako dati ili povući pristanak za instalaciju kolačića

Pored onoga što je navedeno u ovom dokumentu, Korisnik može upravljati postavkama Kolačića izravno iz vlastitog preglednika i spriječiti – na primjer – trećim stranama da instaliraju kolačiće.
Kroz postavke preglednika moguće je izbrisati i kolačiće instalirane u prošlosti, uključujući kolačiće koji su možda spremili početni pristanak za instalaciju kolačića na ovoj web stranici.
Korisnici mogu, primjerice, pronaći informacije o tome kako upravljati kolačićima u najčešće korištenim preglednicima na sljedećim adresama:Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

S obzirom na kolačiće koje su instalirale treće strane, korisnici mogu upravljati svojim preferencama i povlačenjem svojeg pristanka klikom na poveznicu za isključivanje (ako je dostavljena), koristeći sredstva koja su navedena u pravilima o privatnosti treće strane, ili kontaktiranjem treće strane.

Bez obzira na gore navedeno, Vlasnik obavještava da korisnici mogu slijediti upute dane u naknadno povezanim inicijativama vaših internetskih izbora(EU), mrežne inicijative za oglašavanje (SAD) i saveza za digitalno oglašavanje (SAD), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) ili druge slične usluge. Takve inicijative omogućuju korisnicima da odaberu svoje postavke za praćenje većine alata za oglašavanje. Vlasnik stoga preporuča korisnicima da koriste ove resurse uz informacije navedene u ovom dokumentu.

Vlasnik i kontrolor podataka

Hanna instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska)

Adresa e-pošte vlasnika: info@hannainst.hr

Budući da se instaliranje kolačića trećih strana i drugih sustava praćenja putem usluga korištenih u ovoj aplikaciji ne može tehnički kontrolirati, Vlasnik, bilo kakve posebne reference na kolačićima i sustave praćenja koje su postavile treće strane smatra indikativnim. Da bi se dobili potpuni podaci, od sorisnika se traži da se konzultira s pravilima o privatnosti za odgovarajuće usluge treće strane navedene u ovom dokumentu.

S obzirom na objektivnu složenost identifikacije tehnologija temeljenih na kolačićima, korisnike se potiče da kontaktiraju vlasnika ukoliko žele dobiti dodatne informacije o korištenju kolačića ovom aplikacijom.

Definicije i pravne reference

Osobni podaci (ili podaci)

Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama – uključujući osobni identifikacijski broj – omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.

Podaci o upotrebi

Informacije koje se prikupljaju automatski putem ove aplikacije (ili usluge trećih strana zaposlene u ovoj aplikaciji), a koje mogu sadržavati: IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji koriste ovu aplikaciju, URI adrese (jedinstveni identifikator resursa), vrijeme zahtjeva, metoda korištenja za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke primljene u odgovoru, brojčani kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operativnog sustava koje koristi korisnik, različite vremenske pojedinosti po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije) i detalji o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na slijed posjećene stranice i drugi parametri o operacijskom sustavu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju i koji se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara sa Predmetom podataka.

Subjekt podataka

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.

Obrada podataka (ili nadzornik podataka)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Kontrolor podataka (ili Vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade Osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i uporabu ove prijave. Ako nije drugačije navedeno, kontrolor podataka vlasnik je ove aplikacije.

Ova aplikacija

Način na koji se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Servis

Usluga koju pruža ova aplikacija opisana je u relativnim uvjetima (ako je dostupna) i na ovom web mjestu / aplikaciji.

Europska unija (ili EU)

Ako nije drugačije navedeno, sve reference koje su u ovom dokumentu dane Europskoj uniji uključuju sve sadašnje članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Kolačići

Male datoteke pohranjene u uređaju korisnika.

Pravne informacije

Obavijest europskim korisnicima: ova izjava o privatnosti pripremljena je u skladu s obvezama iz čl. 10 EC Direktive n. 95/46 / EC, te u skladu s odredbama Direktive 2002/58 / EC, revidirane Direktivom 2009/136 / EC, na temu kolačića.

Ova se politika privatnosti odnosi isključivo na ovu aplikaciju.

Posljednje ažuriranje: 16. listopada 2019. godine