Jamstvo i povrat robe

Hanna proizvodi su proizvedeni u našim objektima s ISO 9001: 2008 standardom, zadovoljavajući najviše standarde kvalitete u industriji. Visoki standardi tvrtke Hanna primjenjuju se i ako se proizvod vrati zbog nedostataka u materijalu ili izradi.

Ograničenja

Proizvodi pod garancijom se mogu vratiti na popravak ili zamjenu samo po nahođenju Hanne. U nekim okolnostima, riješenje može predstavljati povrat za cijenu plaćenu za proizvod.

Da biste pokrenuli jamstvo za svoj Hanna metar, ispunite obrazac za registraciju koji možete pronaći na našoj Hanna web stranici: https://hannainst.hr/kontakt-i-podrska/aktivacija-jamstva/  Samo nakon slanja obrasca, vaš proizvod će biti pokriven sljedećim Hanna planom jamstva.

Za kupljeni Hanna proizvod jamči se 18 mjeseci od oštećenja u izradi i materijala kada se koristi za njihovu namjenu i održava se prema uputama. Za sve Hanne elektrode i testere vrijedi šest mjeseci. Ovo jamstvo ograničeno je na popravak ili zamjenu.

Šteta uslijed nesreće, zlouporabe, neovlaštenog kršenja ili nedostatka propisanog održavanja nije pokrivena.

Ako je usluga potrebna, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili instrument. Ako je pod jamstvom, navedite broj modela, datum kupnje, serijski broj i prirodu problema. Ako popravak nije pokriven jamstvom, bit ćete obaviješteni o nastalim troškovima.

Ako se instrument treba vratiti Hanna Instruments (za garancijski i ne garancijski servis, zamjenu, ponovnu kalibraciju i popravke), prvo dobijete broj RGA autorizacije za povratak robe u odjelu službe za korisnike (tehnickapodrska@hannainst.hr) i a zatim ga pošaljite s troškovima prijevoza unaprijed. Bilo koji instrument koji nema RGA broj bit će odbijen. Svi proizvodi koji se vraćaju radi popravka ili zamjene jamstva MORAJU imati priloženi dokaz o kupnji, kao što je originalni račun ili pakiranje.

Prilikom isporuke bilo kojeg instrumenta provjerite je li ispravno pakiran za potpunu zaštitu. Pošiljatelj je odgovoran za ubrzavanje bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete koji su podneseni protiv prijevoznika.

Uvjeti prodaje

Hanna Instruments d.o.o. (u daljnjem tekstu Hanna servis ili Hanna) jamči sukladnost proizvoda samo u trenutku isporuke, specifikacijama navedenim u popratnim dokumentima i da roba nema proizvodnih nedostataka ili materijala koji su postojali u prodaji. Hanna Instruments ne jamči prikladnost proizvoda za određenu svrhu ili određenu primjenu, osim ako to nije izričito navedeno u priloženoj dokumentaciji proizvoda.

Jamstvo će važiti za razdoblje određeno u ovom dokumentu, u uvjetima i uvjetima navedenim u ovom dokumentu. Ovo jamstvo se ISKLJUČUJE u sljedećim slučajevima:

 1. Korištenje nije u skladu s uvjetima uporabe opisanim u pratećoj dokumentaciji proizvoda, odnosno ako se koristi u svrhe ili aplikacije koje nisu naznačene od strane Hanna Service
 2. Neuspjeh, nedovoljno, neblagovremeno ili nepravilno održavanje proizvoda, uključujući redovitu zamjenu ispravnih zaliha, uputama popratne dokumentacije proizvoda ili bilo kakvom dodatnom dokumentacijom koju pruža Hanna Instruments, uključujući publikacije na svojoj web stranici
 3. Oštećenja nastala tijekom prijevoza proizvoda ili koja se u svakom slučaju mogu pripisati uzrocima koji nisu oštećeni materijal ili proizvodni postupak. Kupac će, u slučaju spora s Hanna Instruments, snositi teret dokazivanja uporabe proizvoda u skladu s uvjetima upotrebe opisanim u popratnoj dokumentaciji proizvoda, ili u svrhu ili aplikacije koje Hanna može odrediti Servis, kako je dolje navedeno, kao i u vezi s redovitim, cjelovitim, pravodobnim i primjerenim održavanjem proizvoda, uključujući redovitu zamjenu odgovarajućih zaliha, u skladu s uputama prateće dokumentacije proizvoda ili svu dodatnu dokumentaciju koju pruži Hanna Service, uključujući publikacije na njenoj web stranici. Hanna servis nije obvezan obavljati jamstvene radove na proizvodima:
  • za one komponente koje su po svojoj prirodi podvrgnute trošenju u svojoj uporabi
  • treba li postojati vidljiv dokaz o neovlaštenom napadu ili ako postoje znakovi ako intervencije koje izvrši kupac i / ili neovlašteno osoblje.
  • ako je šteta nastala iz nekog drugog razloga osim nedostataka u izradi ili materijalima? Popravci izvedeni pod jamstvom bit će besplatni.

Hanna Instruments nudi svoju pomoć i pruža pomoć samo na proizvodima koje izravno prodaje Hanna.

Uvjeti i odredbe za primjenu jamstva

Kupac mora, pod prekršajem oduzimanja, izjaviti bilo kakve nedostatke na proizvodima pokrivenim jamstvom pismenom obavijesti poslanom izravno:

Hanna Instruments d.o.o. – Jure Kaštelana 19, 10000 Zagreb

u roku od 8 (osam) dana od otkrića oštećenja, treba priložiti kopiju transportne isprave, fakture ili pratećeg dokumenta, jasno objašnjavajući sporni kvar. Nakon tog roka izuzeće više neće biti prihvaćeno. Kupac će, u slučaju spora tvrtke Hanna Instruments d.o.o., snositi teret dokazivanja pravovremenosti reklamacije s datumom stvarnog otkrivanja nedostataka.

U slučaju proizvodnih grešaka (grešaka) i / ili materijala koji su već postojali u trenutku prodaje, kupac će:

 1. otpisati sve nedostatke u pisanom obliku kako je gore navedeno,
 2. dobiti povratni broj (Retrun Goods Authorization) od Hanna Instruments s dopuštenjem za vraćanje proizvoda,
 3. snositi troškove slanja i carinjenja RGA-a

Hanna Instruments će provoditi tehničku provjeru instrumenata primljenih s RGA brojem. Ako se pronađu sporni nedostaci, Hanna Instruments može prema svom nahođenju nastaviti s popravkom ili zamjenom instrumenata.

Hanna Instruments će vratiti instrument kupcu o njegovom trošku.

Hanna Instruments će jamčiti za robu samo ako se poštuju prethodnih 5 točaka i isključivo ako je roba vraćena Hanna službi u izvornom pakiranju, netaknuta, bez naljepnica ili naljepnica osim izvornih.

Ograničenja naknade zbog štete

Čak i u slučaju oštećenja obuhvaćenih jamstvom, odgovornost kompanije Hanna bit će ograničena na obvezu popravljanja proizvoda ili zamjene proizvoda, a po mogućnosti usluge Hanna, kupcu će za kupnju oštećenog proizvoda vratiti kupnju.

Hanna Instruments stoga nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu od strane kupca ili bilo koje treće strane, kao što su, ali ne ograničavajući se na, štete nastale od strane kupca ili bilo koje treće strane za posljedice koje proizlaze iz korištenja proizvoda, izravne i neizravne štete na imovinu, kao što je, ali ne ograničavajući se na, zastoje, štete na proizvodima i imovini kupca i / ili trećih osoba, troškovi servisiranja i redovitog i izvanrednog održavanja i popravaka.

Hanna Instruments d.o.o.