+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Karakteristike tla

Karakteristike tla igraju važnu ulogu u zdravlju biljke. Za komercijalne vrtlare i hobiste mjerenje pH tla može pomoći da bolje razumiju dostupnost hranjivih tvari, propusnost tla i vrste biljaka koje se mogu uzgajaju. pH tla ovisi o mnogim čimbenicima okoliša. Alkalna tla karakterizira nakupljanje topljivih soli i karbonata te se često nalaze u područjima koja su bogata vapnencom. Kisela tla karakterizira prisutnost slobodnih vodikovih i aluminijevih iona , a može biti uzrokovan i kiselim kišama ili razgradnjom organskih tvari. Većina prirodnih tla ima pH u rasponu od 4.0-8.0, ovisno o geologiji područja.

Mikro i makronutrijenti

Jedan od ključnih čimbenika za rast biljaka je dostupnost makronutrijenata i mikronutrijenata. Dostupnost makro i mikronutrijenata izravno je povezana s pH. pH tla i hranjivih otopina će odrediti topivost hranjivih tvari. Tla koja imaju pH od 4,0 do 5,0, smatraju se jako kisela. U tom kiselom području, topljivost minerala kao što su aluminij, željezo i mangan se povećava i može biti otrovan za biljke. Tla koje imaju pH veći od pH 8.0 ili 9.0 se smatraju jako lužnatim. U ovom rasponu pH hranjive tvari koje biljke trebaju za rast nisu topljive i dostupni za unos. Iako je optimalna pH vrijednost za unos hranjivih ovisi o vrsti biljke koja se uzgaja, većina biljaka raste u tlu koje je blago kiselo. Također je važno imati na umu da postoji optimalna pH vrijednost za korisne bakterije u tlu, kao što su bakterije koje pretvaraju atmosferski dušik (N₂) u dušik biljkama dostupan u tlu (NH₄ +). 

HI9813-6 pH/EC/TDS prijenosni mjerač

Vrtlari imaju potrebu pratiti parametre svojih hranjivih otopina koje se distribuiraju biljkama kroz sustav za navodnjavanje kapanjem i povremeno provjeravati pH tla i TDS vrijednosti. Preferira se jednostavan mjerač koji je sposoban za mjerenje pH i TDS s jednom sondom. HI9813-6 multiparametarski pH / EC / TDS prijenosni mjerač preporučuje se zbog svog jednostavnog rukovanja. HI9813-6 prijenosni mjerač također nudi CAL Check ™ značajku koja upozorava korisnika na problem s pH elektrodom. Ova značajka je važna korisnicima koji kalibriraju pH metar samo na pH 7,0 jer ako postoji oštećenje na pH elektrodi, pH metar će uvijek prikazativati pH vrijednost 7,0 bez obzira na otopinu u kojoj se mjeri. To može biti pogubno za osobu koja kalibrira pri pH 7,0 jer korisnik nikad neće biti svjesni da postoji problem s elektrodom. To može rezultirati netočnim pH mjerenjem, koji može utjecati na rast biljaka. Postavljanje HI1285-6 pH / EC elektrode u HI50021 CAL Check ™ pomaže korisnicima utvrditi da li je sondu potrebno kalibrirati, očistiti ili zamijeniti. Kada je sonda stavljena u otopini korisnik pritisne “check” tipku. Mjerač provodi CAL Check ™ dijagnostiku i prikazati će na zaslonu  ili “Probe OK” ili “Clean Probe ili “Calibrated”. Također postoji dodatna gumena zaštita HI71000 koja osigurava trajnost uređaja.