+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Karakteristike zemljišta utječu u velikoj mjeri na razvoj biljaka. Mjerenje pH vrijednosti zemljišta može pomoći profesionalnim i amaterskim korisnicima kako bi bolje razumjeli dostupnost nutrijenata, propusnost tla kao i vrste biljaka koje se mogu uzgajati. pH vrijednost zemlje ovisi o mnogo faktora životne sredine. Za alkalna zemljišta je karakteristično akumuliranje otopljenih soli i karbonata i često se nalaze u područjima bogatim vapnencom. Kisela zemljišta karakterizira prisustvo slobodnih iona vodika i aluminija koji nastaju zbog kiselih kiša, dodatka gnojiva i otapanja organskih tvari. Većina zemljišta ima pH vrijednost u rasponu između 4.0 i 8.0 u ovisnosti od geologije područja.

Jedan od najbitnijih faktora za rast biljaka je dostupnost makronutrijenata i mikronutrijenata. Oba faktora su direktno povezana sa pH vrijednošću. Kod zemljišta i otopina gnojiva, pH će odrediti topljivost nutrijenata. Zemljišta, čiji je pH između 4.0 i 5.0, smatraju se jako kiselim; topljivost minerala kao što su aluminij, željezo i mangan se povećava i oni mogu postati toksični za biljke. Zemljišta, u kojima je pH vrijednost iznad 8.0 ili 9.0, smatraju se jako lužnatim; u ovom rasponu vrijednosti, nutrijenti nisu topivi pa tako ni dostupni biljkama. Iako optimalan pH za unos nutrijenata ovisi od vrste biljke koja se uzgaja, većina raste na zemljištu koje je blago kiselo. Bitno je naglasiti da postoje i optimalne pH vrijednosti za razmnožavanje korisnih bakterija u zemljištu, kao što su bakterije koje pretvaraju atmosferski dušik (N2) u spoj dušika koje biljke mogu koristiti (NH4+). Ovi fiksatori dušika se razmnožavaju blizu korjena mahunarki kada je pH u rasponu između 6.0 i 8.0.


Primjena:

Iz rasadnika su kontaktirali Hanna Instruments jer su tragali za prijenosnim mjeračem za pH i ukupne otopljene tvari (total dissolved solids – TDS). Korisnik je želio kontrolirati otapanje nutrijenata koji se koriste za gnojenje biljaka preko sistema za navodnjavanje, koje se vrši metodom kap po kap. Također su željeli povremeno mjeriti pH i TDS u otopini napravljenoj od uzoraka zemljišta. Korisnik je želio jednostavan mjerač koji ima mogućnost mjerenja pH i TDS uz pomoć jedne sonde. Preporučen je multiparametarski prijenosni mjerač HI9813-6 za pH/EC/TDS zbog jednostavne kalibracije u jednoj točki. Instrument ima jednostavnu, ručnu kalibraciju za oba parametra: pH i EC/TDS. HI9813-6 mjerač posjeduje opciju CAL Check™ koja upozorava korisnike na probleme koji mogu nastati sa elektrodom. Ovo je vrlo korisna značajka za onoga tko obavlja kalibraciju samo u puferu pH vrijednosti 7.0; ukoliko postoji pukotina na staklu elektrode, na zaslonu će uvijek biti prikazana vrijednost 7.0 bez obzira na otopinu u koju je sonda uronjena. Ovo može predstavljati problem za korisnika koji vrši kalibraciju u puferu čiji je pH 7.0 i želi vršiti mjerenja u uzorcima čija je vrijednost slična. Tada korisnik neće moći vršiti pouzdana merenja. Ovo može utjecati na dobijene rezultate, a u slučaju rasadnika utječe i na rast biljaka. Uranjanjem elektrode HI1285-6 za pH/EC u CAL Check™ otopinu određuje se da li ju je potrebno kalibrirati, očistiti ili zamijeniti. Kada korisnik sondu uroni u otopinu, potrebno je pritisnuti tipku “Check”. Mjerač počinje vršiti Cal Check™ dijagnostiku i nakon izvršenja na zaslonu prikazuje poruku “Probe is OK” ukoliko je elektroda u redu ili “Clean Probe and Calibrate” ukoliko je potrebno očistiti elektrodu i ponovo je kalibrirati. Ukoliko je vrijednost očitanja 4.0, kada je sonda uronjena u otopinu, to znači da je oštećena i da se mora zamijeniti. Uz pomoć CAL Check™ opcije se određuje kada je potrebno vršiti kalibraciju a time se osigurava pravilnost rada pH elektrode. Korisniku se svidjela i dodatna narančasta gumena zaštita HI710008 koja je povećala dugotrajnosti mjerača i učinila ga lako uočljivim. HI9813-6 predstavlja jednostavno rješenje za praćenje pH i TDS vrijednosti.