+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Voda je jedna od najvažnijih supstanci na zemlji. Izgleda vrlo jednostavno- H2O, dva atoma vodika i jedan kisika. Svim biljkama i životinjama je potrebna voda kako bi preživjeli. Ukoliko ne bi postojala, ne bi bilo života na zemlji. Ona je bitna i za mehaniku ljudskog tijela. Ljudsko tijelo ne može funkcionirati bez nje, kao što se automobil ne može pokrenuti bez goriva ili ulja. U stvari, sve ćelije i organi, kao i anatomija i fiziologija moraju imati vodu kako bi funckionirali. Pored toga što se koristi za piće, voda ima i mnoge druge namjene.

Zagađenje vode predstavlja kontaminaciju vodenih površina (npr. jezera, rijeka, oceana i  podzemnih voda). Ovaj oblik degradacije životne sredine nastaje kada se zagađivači direktno ili indirektno otpuštaju u vodu, bez adekvatnog tretmana za uklanjanje opasnih spojeva. Kako se populacija svijeta povećava, suočavamo se sa sve većim problemom nedostatka prirodnih izvora vode zbog toga što ih ne iskorištavamo na pravilan način. 

Svjetski dan vode se održava jednom godišnje, 22. ožujka, kao način skretanja pažnje na važnost sviježe vode. To je dan kada se slavi voda i kada se planira način njene potrošnje u budućnosti. Svake godine se bira tema koja bi trebala isticati jednu od činjenica bitnih za svježu vodu. Ove godine će fokus biti na vezi između vode i prirode. Kako bi se osigurala sigurnost vode, moramo zaštititi vodene sustave, ublažiti utjecaje poplava i suša, omogućiti svima pristup vodi i upravljati izvorima vode na pravilan način. Kako vrijeme prolazi, čuvanje  vode će postati sve važnije.

Veoma je važno da je voda čista kada se koristi za piće i u druge svrhe. To znači da ne sadrži štetne mikroorganizme i kemikalije.

Stupanj zagađenosti vode se može odrediti različitim fizičkim, kemijskim ili biološkim metodama. Najveći broj metoda uključuje sakupljanje uzoraka i vršenje određenih analitičkih testova. Neke se mogu obavljati in situ, bez uzorkovanja, kao što je mjerenje temperature. Uzorci vode se mogu ispitivati uz pomoć principa analitičke kemije. Mnoge službene metode su dostupne za analiziranje organskih i anorganskih spojeva.

Najčešće određivani parametri su pH vrijednost, biološka potrošnja kisika (BPK), kemijska potrošnja kisika (HPK), količina nutrijenata (nitrata i fosfornih spojeva) i metali (npr. bakar, cink, kadmij, olovo i živa). Hanna Instruments nudi širok spektar proizvoda za analizu i određivanje ovih parametara kao na primjer: multiparametarski fotometar,prijenosni vodootporni mjerači, setovi testova, Checker™, turbidimetri, HPK i BPK mjerači.

Suočavamo se sa problemom nestašice vode kao i sa sve zagađenijom i manje sigurnom vodom. Ova kriza je stvarna, događa se sada i vrlo je progresivna. Hanna Instruments razumije činjenicu da priroda neće riješiti sve sama i zbog toga tražimo nove načine za poboljšanje znanosti i ukazivanje na najveće prijetnje našim vodama kao i na najefikasnije načine za borbu protiv zagađenja. Hanna Instruments će Vam pomoći u mjerenju kritičnih parametara, pa nas slobodno kontaktirajte.