+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr
Fotometar za bazene HI83326

Fotometar za bazene HI83326

Detaljnije/narudžba Fotometar za bazene HI83326 Interni referentni sustav HI83300 serije fotometara kompenzira vrijednost u slučaju odstupanja prilikom većih oscilacija ili promjena temperature okoliša. Sada se doista možete pouzdati u stabilnost izvora svjetlosti...
HI3812 Komplet kemijskih testova za ukupnu tvrdoću vode

HI3812 Komplet kemijskih testova za ukupnu tvrdoću vode

Kemijski test za određivanje ukupne tvrdoće vode HI3812 je kemijski test na bazi titracije koji određuje ukupnu koncentraciju tvrdoće u dva raspona: 0,0 do 30,0 mg / L i 0 do 300 mg / L. HI3812 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje analize....
HI96752 Prijenosni fotometar za magnezij i kalcij

HI96752 Prijenosni fotometar za magnezij i kalcij

Detaljnije Prijenosni fotometar za magnezij i kalcij Prijenosni fotometar HI96752 služi za mjerenje kalcija i magnezija. Hannini prijenosni fotometri imaju napredni optički sustav; Kombinacija LED izvora svjetla, filtra za smetnje uskog pojasa i silikonovog...
HI719 Checker® kolorimetar za tvrodoću slatkovodne vode (magnezij)

HI719 Checker® kolorimetar za tvrodoću slatkovodne vode (magnezij)

Nemojte se oslanjati na kemijske testne setove koji imaju ograničenu točnost. Dobivajte točne rezultate ispitivanja vode našim jednostavnim ručnim kolorimetrom za slatkovodnu vodu. Uz naš kolorimetar za određivanje tvrdoće magnezija dobivate precizniju tehnologiju po...
HI3841 Komplet za određivanje ukupne tvrdoće

HI3841 Komplet za određivanje ukupne tvrdoće

Kemijski test komplet za određivanje ukupne tvrdoće HI3841 je kemijskog test komplet (titracijski) za određivanje ukupne tvrdoće u rasponu od 40 do 500 mg / L (ppm). HI3841 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje analize. Testni set sadrži...
HI96719 Prijenosni fotometar za određivanje tvrdoće magnezija

HI96719 Prijenosni fotometar za određivanje tvrdoće magnezija

Prijenosni fotometar za određivanje tvrdoće magnezija Prijenosni fotometar HI96719 služi za mjerenje tvrdoće magnezija. Hannini prijenosni fotometri imaju napredni optički sustav; Kombinacija posebne volframske žarulje, uskog filma za smetnje i silikonovog...
HI3840 Kemijski test set za određivanje tvrdoće vode

HI3840 Kemijski test set za određivanje tvrdoće vode

Komplet za kemijsko ispitivanje ukupne tvrdoće vode HI3840 je komplet za kemijsko ispitivanje koji određuje ukupnu tvrdoću u rasponu od 0 do 150 mg / L. HI3840 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje analize. Set sadrži dovoljno reagensa za...
HI38033 Kemijski test set za određivanje ukupne tvrdoće vode

HI38033 Kemijski test set za određivanje ukupne tvrdoće vode

Test set za određivanje ukupne tvrdoće vode HI38033 je kemijski test komplet (titracijski) za određivanje ukupne tvrdoće u rasponu od 0 do 30 gpg. HI38033 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje analize. Set sadrži dovoljno reagensa za...