HI839800 KPK reaktor

HI839800 KPK reaktor

Detaljnije/narudžba Reaktor za ispitivanje KPK HI839800 reaktor za ispitivanje KPK  ima dva unaprijed definirana profila temperature: 150 ºC i 105 ºC. Digestovanje kemijskog kisika (COD) i ukupnog fosfora provode se na 150 ° C, dok se ukupna digesticija dušika provodi...