HI96710 Fotometar za slobodan klor

HI96710 Fotometar za slobodan klor

HI96710 fotometar za slobodni klor kombinira točnost i jednostavnost korištenja u ergonomskom, prijenosnom dizajnu. Korisnik može točno odrediti pH, slobodan klor i ukupnu koncentraciju klora u uzorcima vode pomoću gotovih reagensa. HI96710 nudi mnoge napredne...
HI96771 Fotometar za klor, ultra visoki raspon

HI96771 Fotometar za klor, ultra visoki raspon

Prijenosni fotometar HI96771 Prijenosni fotometar HI96771 kombinira preciznost i jednostavnost upotrebe u ergonomskom, prijenosnom dizajnu. Korisnik može točno odrediti koncentraciju klora u dva raspona. HI96771 ima niski raspon slobodnog klora od 0,00 do 5,00 mg / L...
HI96711 Prijenosni fotometar za slobodni i ukupni klor

HI96711 Prijenosni fotometar za slobodni i ukupni klor

HI96711 Prijenosni Fotometar za slobodni i ukupni Klor kombinira točnost i jednostavnost korištenja sa ergonomskim, prijenosnom dizajnom. Korisnik može točno odrediti koncentraciju slobodnog i ukupnog klora u različitim uzorcima vode u rasponu od 0,00 do 5,00 mg / L...
HI96753 Prijenosni fotometar za kloride

HI96753 Prijenosni fotometar za kloride

HI96753 je fotometar za kloride kombinira točnost i jednostavnost korištenja u ergonomskom, prijenosnom dizajnu. Upotrebom HI93753-0 gotovih reagensa korisnik može točno odrediti koncentraciju klorida u uzorcima u rasponu od 0,0 do 20,0 mg / L (ppm). HI96753 nudi...
HI761 Checker® kolorimetar za određivanje ukupnog klora (ultra LR)

HI761 Checker® kolorimetar za određivanje ukupnog klora (ultra LR)

Dobijte točne rezultate ispitivanja vode našim jednostavnim ručnim kolorimetrom. Preciznija tehnologija za testiranje pomoću našeg kolorimetra za određivanje ukupnog klora u ultra niskom opsegu. Vizualno određivanje boja je povijest, naš ručni kolorimetar omogućuje...
HI771 Checker kolorimetar za određivanje ukupnog klora (ultra HR)

HI771 Checker kolorimetar za određivanje ukupnog klora (ultra HR)

Dobijte točne rezultate ispitivanja vode našim jednostavnim ručnim kolorimetrom. Preciznija tehnologija za testiranje pomoću našeg kolorimetra za određivanje ukupnog klora u ultra visokom opsegu. Vizualno određivanje boja je povijest, naš ručni kolorimetar omogućuje...
HI711 Checker®ručni kolorimetar za određivanje ukupnog klora

HI711 Checker®ručni kolorimetar za određivanje ukupnog klora

Detaljnije Dobijte točne rezultate ispitivanja vode našim jednostavnim ručnim kolorimetrom. Preciznija tehnologija za testiranje pomoću našeg kolorimetra za određivanje ukupnog klora. Vizualno određivanje boja je povijest, naš ručni kolorimetar omogućuje izravan...
HI96762 Prijenosni fotometar za slobodni klor (Ultra LR)

HI96762 Prijenosni fotometar za slobodni klor (Ultra LR)

Prijenosni fotometar za slobodni klor (Ultra LR) Prijenosni fotometar za slobodni klor (Ultra LR) HI96762 kombinira točnost i jednostavnost korištenja u ergonomskom, prijenosnom dizajnu. Korisnik može točno odrediti koncentraciju slobodnog klora u različitim uzorcima...
HI96725 Prijenosni fotometar za cijanuričnu kiselinu, klor i pH

HI96725 Prijenosni fotometar za cijanuričnu kiselinu, klor i pH

Prijenosni fotometar za cijanuričnu kiselinu – HI96725 Prijenosni fotometar za cijanuričnu kiselinu, klor i pH kombiniraju točnost i jednostavnost korištenja u ergonomskom, prijenosnom dizajnu. Korisnik može točno odrediti ova tri uobičajena parametra kvalitete...