+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr
Automatski uzorkivač HI921

Automatski uzorkivač HI921

Automatski uzorkuje do 18 uzoraka HI 921 autosampler je automatski sustav dizajniran za uporabu s HI902C potenciometrijskim titracijskim sustavom. Visoka kvaliteta omogućuje lakšu i bržu titraciju kada je riječ o mnogo uzoraka. HI921 može koristiti do tri...
Automatski (pH/mV/ISE) titracijski sustav – HI902C

Automatski (pH/mV/ISE) titracijski sustav – HI902C

HI902C – Iznimno titracijsko iskustvo! HI 902C je automatski titrator koji nadopunjuje našu široku paletu proizvoda, a posvećen je brzim i točnim laboratorijskim analizama. HI 902C može obavljati kiselinsko/bazne, potenciometrijske, ORP, kompleksometrijske,...