+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Procesni analizator za klora, pH, ORP i temperature

Hanna PCA 310, PCA 320 i PCA 330 serije analizatora za klor, pH, ORP i temperaturu su mikroprocesorski kontrolirani, procesni analizatori koji kontinuirano prate količinu klora, pH, ORP i vrijednosti temperature u uzorku.

Neke od elektroda koje se mogu ugraditi na procesni analizator: HI2008 ORP elektroda, HI1005 pH elektroda

Značajne karakteristike

  • Koristi DPD kolorimetrijskiumetodu za određivanje koncetracije slobodnog i ukupnog klora
  • Jedna točka fotometrijske kalibracije
  • Do 2 točke pH kalibracije i podrška za kalibraciju pH u nizu
  • ORP monitoring
  • Kontrolirani vremenski ciklusi mjerenja
  • Sustav upozorenja i alarm