+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

pH kontroler

pH502 serija kontrolora nudi mnogo mogućnosti kako bi bio unaprijeđen novo kontrole. Ovi modeli mogu biti konfigurirani na P, Pi ili PID kontrolni mehanizam. Zbog toga pH502 zamjenjuje 3 instrumenta koji mogu biti konfigurirana na samo jedan od navednih kotrolnih mehanizama. pH502 serija uključuje modele koji vrše kontrolu preko analognog izlaza kako bi se mogli povezati s bilo kojim kompatibilnim uređajem kao što je npr. pumpa. Svaki model ima diferencijalni ulaz i na taj način produljuje vijek trajanja elektrode. Nekoliko modela dolaze sa RS485 portom, ka i s analognim rekorderom output-a.

Fail Safe Alarm System štiti od posljedica koje mogu nastati uslijed nestanka struje. Kalibracija može biti automatska ili ručna u jednoj, dvije ili tri točke. Kontroler vrši automatsku temperaturnu kompenzaciju.
značajne karakteristike

• Jednostruki ili dvostruki kontrolni sustav
• Kontrola preko analognog izlaza
• PID kontrola
• U potpunosti se može programirati
• mA i VDC rekorder output-a ili RS485
• Diferencijalni ulaz kao zaštita od uzemljenja
• Automatska kalibracija u 3 točke
• Podaci posljednje kalibracije
• Automatska temperaturna kompenzacija
• jednostavno povezivanje