+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

HI84502 Mini titrator 
Određivanje ukupnih kiselina u vinu

Pojam: Ukupne kiseline˝su mjera svih organskih i anorganskih kiselina u vinu. Raspon za ukupne kiseline u vinu su između 0.4-1.0 %. Međutim, većina ljudi vina od 1.0% kiselosti smatra da je vino previše kiselo za piti, a od 0.4% premalo kiselo. Također, vino čija je kiselost bliže 0.4%ima veću mogućnost da se pokvari. Kiselost većine crvenih vina su oko 0.6%, a bijelih između 0.7-0.8%. Ukupna kiselost se mjeri u g/L vinske kiseline, jer je vinska kiselina najdominantnija kiselina u vinu. HANNA HI 84502 ima mogućnost testiranja ova dva važna parametra uz pomoć jednog instrumenta. HI 84502 može služiti kao pH metar sa do 3 pH kalibracijske točke za povećanu točnost, ali ima i mogućnost pretvorbe u titrator kako bi se provelo i mjerenje ukupnih kiselina.

Značajke:

 • pH/mV metar
 • Precizno doziranje pumpeza točnost i ponovljivost
 • Aplikacijska, specifična pH elektroda
 • Testiranje uzoraka u visokom i u niskom rasponu

Specifications

 • Type polymer membrane; half-cell
 • Measurement Range Nitrate (NO3-) 0.1M to 1•10-5M, 6,200 to 0.62 mg/L (ppm)
 • Optimum pH Range pH 2 to 12
 • Temperature Range 0 to 40 °C
 • Approximate Slope -56 mV
 • Diameter 12 mm
 • Overall Length 120 mm
 • Body Material epoxy, PVC
 • Cable coaxial; 1 m (3.3’)
 • Connection BNC