+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Kombinirana Ion selektivna elektroda za kalcij (ISE)

HI4104 ion selektivna elektroda (ISE) za određivanje kalcija (Ca2 +) u otopini. PVC membrana koja se sastoji od organskog ionskog izmjenjivača proizvodi promjenu potencijala zbog kalcijeve ionske izmjene između organske polimerne membrane i uzorka. Unutarnji senzorski elementi nalaze se unutar polieterimidnog (PEI) tijela elektrode.

HI4104 je idealna za različite primjene u industriji hrane i pića i analizi vode.