+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Prijenosni fotometar HI96771

Prijenosni fotometar HI96771 kombinira preciznost i jednostavnost upotrebe u ergonomskom, prijenosnom dizajnu. Korisnik može točno odrediti koncentraciju klora u dva raspona. HI96771 ima niski raspon slobodnog klora od 0,00 do 5,00 mg / L (ppm) i mogućnost odabira visokog raspona koji mjeri klor do 500 mg / L (ppm). Reagensi HI93701-0 se koriste za mjerenje slobodnog klora niske raspona dok se HI95771-0 koristi za mjerenja klora visokog raspona. HI96771 nudi mnoge napredne značajke uključujući ekskluzivnu CAL Check ™ funkciju koja se koristi za provjeru performansi.

  • CAL Check ™ provjera valjanosti i kalibracija
  • Raspon klora do 500 ppm
  • Ugrađeni mjerač vremena