+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Prijenosni fotometar za određivanje ukupne tvrdoće vode

Značajne karakteristike:

  • CAL Check ™ – Osigurava točna mjerenja i eleminiše mogućnost pogreške.
  • GLP – Načela dobre laboratorijske prakse
  • Automatsko gašenje – Poslije 10 minuta nekorištenja, kada se nalazi u mjernom režimu.
    Indikator statusa baterije
  • Ugrađeni timer – Prikaz vremena preostalo do početka merenja.Omogućava precizno određivanje mjernih intervala.
  • Informacije o pogreškama – Obavještava korisnika ukoliko nije poduzeo sve nužne radnjepre samog početka mjerenja
  • Indikator za hlađenje lampe – Sprečava mjerenja u pregrijanim uzorcima, kako ne bi došlo do oštećenja volframom lampe
  • Jedinice mjerenja – Prikladna jedinica mjere se prikazuje zajedno s parametrom