+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Prijenosni fotometar za određivanje tvrdoće magnezija

Prijenosni fotometar HI96719 služi za mjerenje tvrdoće magnezija. Hannini prijenosni fotometri imaju napredni optički sustav; Kombinacija posebne volframske žarulje, uskog filma za smetnje i silikonovog fotodetektora osiguravaju točno fotometrijska očitanja svaki put. Značajka ekskluzivne CAL Check ™ usluge Hande koristi gotove, NIST standarde koji se mogu pratiti kako bi se provjerila valjanost mjerenja i kalibracija. Ekskluzivni sustav za zaključavanje kivete osigurava da se kiveta umetne u mjernu ćeliju u istom položaju svaki put da bi se održala dosljedna dužina staze.