+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Prijenosni fotometar za slobodni i ukupni klor  

HI96711 Prijenosni Fotometar za slobodni i ukupni Klor kombinira točnost i jednostavnost korištenja sa ergonomskim, prijenosnom dizajnom. Korisnik može točno odrediti koncentraciju slobodnog i ukupnog klora u različitim uzorcima vode u rasponu od 0,00 do 5,00 mg / L (ppm) upotrebom gotovih reagensa. Reagensi HI93701-0 se koriste za slobodni klor i HI93711-0 se koriste za mjerenje ukupnog klora. HI96711 nudi mnoge napredne značajke uključujući ekskluzivnu CAL Check ™ funkciju koja se koristi za provjeru performansi i umjeravanje mjerača.