+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Analogni kontroler za EC

Značajne karakteristike

  • Direktna povezanost sa sondom za vodljivost (HI 7635 ili HI 7637) do 5m,  sa automatskom temperaturnom kompenzacijom
  • Autodijagnostičko testiranje offset-a i nagiba koji determinira status instrumenta
  • Dostupna su 4 modela s različitim rasponima provodljivosti
  • Izolirani rekorder output-a od 0 do 20 mA ili s konfiguracijom od 4 do 20 mA
  • LED pokazatelji režima  kontrolera