+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Kontroler za otopljeni kisik (DO)

HI8410 je kontroler za otopljeni kisik (DO) sa širim rasponom, montira se na panel. Namijenjen je za održavanje i kontroliranje koncentracije otopljenog kisika u širokom spektru primjena, od tretmana otpadnih voda do akvakulture. HI8410 koristi galvanske sonde te je idealan za dugoročno kontroliranje koncentracije DO u aeracijski bazenima, barama i jezerima. Kontrolni mehanizam za aktivaciju releja se podešava ručno. Alarm relej, također, korisnik ručno podešava i bazira se na unaprijed utvrđenom vrijednosnom okviru. Kalibracija se vrši u jednoj točki i može se izvesti u otopini s 0% kisika.

Režimi doziranja: automatski, kontinuirani ON ili OFF, kontrola predoziranja preko kontrolne funkcije za unaprijed utvrđeni vremenski okvir doziranja. Ako je relej za doziranje kontinuirano aktiviran, odnosno duže od unaprijed podešenog vremena, relej alarma će se aktivirati, LED lampica će početi treperiti i deaktivirat će se relej za doziranje. Ova kontrolna funkcija može se isključiti preko prekidača koji se nalazi na stražnjem dijelu panela.

Tijekom korištenja kontrolera na automatski način, svi releji su kontrolirani na temelju unaprijed utvrđenih vrijednosti mjerenja i alarma. U OFF režimu, doziranje i releji alarma su uvijek deaktivirani. U ON (ručnom) režimu relej za doziranje je uvijek uključen, ali relej za alarm nije. Čak i da se alarm aktivira, relej za doziranje ostaje uključen.