+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Multiparametarski fotometar za određivanje KPK s prepoznavanjem bar kodova

 

 • Barkod detekcija – Automatsko prepoznavanje uzoraka s bar kodom je primjer napredne mogućnosti HI83224. Ovaj napredni mjerač skenira svaku bočicu ubačenu u mjesto za nju i automatski identificira metodu i opseg. Barkod ima četiri znamenke: prve dvije znamenke služe za identifikaciju parametara, a druge dvije za lot ID reagensa. Bočice za razne metode mogu se razlikovati na temelju barkoda koji je otisnut na bočici i boje čepa – barkodovi za razne metode su prikazani u tablici ispod. Za parametre koji ne koriste reagens sa barkodom, mogu se koristiti bočice koje se isporučuju s instrumentom.
 • Rotacija bočica – Tijekom mjerne faze analize, rotor okreće bočice kako bi identificirao metodu putem barkoda, i zatim se rotira dok se vrijednost apsorbance ne očita. Instrument zatim prevodi vrijednost apsorbance u koncentraciju i prikazuje rezultat na zaslonu.
 • Poboljšana preciznost – Koristeći “average” funkciju poboljšava se preciznost. Kada je omogućena u postavkama, instrument očitava apsorbancu kako se rotira bočica. Svako pojedinačno očitavanje predstavlja mjerenje kroz novu optičku putanju.
 • Verifikacija metode- METHOD CHECK gumb je dostupan kako bi se brzo identificirao barkod, eliminirajući mogućnost za pogrešno očitavanje uzorka ili zamjenu bočica.
 • Grafički LCD zaslon – HI83224 posjeduje mogućnost podešavanja pozadinskog grafičkog prikaza s virtualnim tipkama i pomoći na zaslonu kako bi osigurali intuitivno korisničko sučelje.
 • Čuvanje podataka – Korisnici mogu spremiti do 200 očitavanja uz samo jedan pritisak LOG tipki. Očitanja se lako mogu pozvati na pritisak RCL gumba. Skladišteni podaci uključuju podatke o parametrima, rezultatima testova, broju uzorka, broja lota, ID instrumenta, datumu i vremenu.
 • PC povezivanje – mogućnost povezivanja s USB uz instalaciju dodatnog HI92000 odgovarajućeg softvera.
 • Konverzija rezultata – Eliminira mogućnost pogreške automatski prevodeći rezultat očitavanja u druge kemijske forme.
 • Vodič na zaslonu – Uz omogućena tutorijala, kratki vodiči, koji se odnose na trenutnu operaciju, se prikazuju. U bilo kojem stadiju mjernog procesa ili procesa postavke, HELP gumb također pruža kontekstualnu pomoć.
 • Ugrađeni timer – Prikaz vremena prije početka mjerenja. Omogućava da se sva očitanja odigravaju u odgovarajućim reakcijskim intervalima za tesiranje, koje se provodi.
 • Poruke o pogreškama – poruke na zaslonu ukazuju na probleme, odnosno grešku s barkodom, pogrešnom bočicom, i drugačijim lotom reagensa.
 • Indikator hlađenja lampe – Da bi se održala željena valna duljina za očitavanje apsorbance, važno je osigurati da komponente ne budu pregrijane toplinom koja nastaje od strane volframom lampe. Svaki fotometar je dizajnirsan tako da pruža komponentama malo vremena da se ohlade. Indikator hlađenja lampe se prikazuje prije nego se vrši očitanje.
 • Mjerne jedinice – Prikazuju se zajedno s rezultatima očitavanja.