+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

HI7639 / HI738 procesna sonda za vodljivost

Ove sonde za vodljivost kombiniraju provjerenu četvoroprstenu, potenciometrijski metodu za određivanje provodljivosti sa platinskim senzorom. Ova opće prihvaćena metoda osigurava izuzetno stabilne rezultate  širokog raspona. Sonde  HI7639 i HI7638 imaju ugrađeni temperaturni senzor koji omogućuje automatsku temperaturnu kompenzaciju prilikom mjerenja te ih nije potrebno često kalibrirati.