+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Istraživački stolni pH/ORP metar sa opcijom CAL Check ™

  • Prilagodljiv korisnički interface – HI5221 omogućuje korisnicima: osnovna mjerenja sa ili bez GLP (dobra laboratorijska praksa) informacija, grafičke prikaze u realnom vremenu, korištenje očitanih podataka.
  • LCD zaslon u boji – HI5221 posjeduje grafički LCD zaslon u boji s postavkama svjetla i boja, kao i mogućnosti prikaza tekstualne pomoći.
  • Tipkovnica sa ravnom površinom
  • Odabir kalibracije – Automatsko prepoznavanje pufera, polu-automatska kalibracija i izravno ručno pH kalibriranje su dostupni u 5 točaka, biranjem 8 standardnih ili do 5 korisničko prilagodljiv pufera.
  • CAL Check ™ – U slučaju korištenja neispravne ili prljave elektrode ili kontaminirane otopine pufera, sustav upozorava korisnika da je potrebno provjeriti elektrodu, zamijeniti otopinu pufera ili oboje. Sustav također obavještava korisnika kada je potrebno provesti ponovnu kalibraciju.
  • GLP Data – Dobra laboratorijska praksa
  • Skladištenje podataka – Tri opcionalna režima pohrane podataka koje korisnik sam bira: automatski, ručni i Autohold režim.
  • Transfer podataka – Podaci se mogu prebaciti na računalo putem USB kabela i HI92000 software (obje stavke se prodaju zasebno).
  • Kontekstualna pomoć – dostupna pritiskom na tipku “HELP”.