+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Radna jon-selektivna elektroda za nitrate

HI4013 je radna jon-selektivna elektroda sa tečnom membranom za određivanje nitrata (NO3-) u otopini. PVC membrna koja se sastoji od oraganskih iona detektira promjenu potencijala uslijed razmjene iona nitrata između organskog polimera membrane i otopine. Unutarnji dijelovi membrane se nalaze unutar izdržljivog tijela elektrode napravljenog od izdržljivog epoksida.

HI4o13 je idealna za primjene u raznim industrijama – prehramrena industrija, poljoprivredu i u analizi vode.

Značajne karakteristike

  • Lako zamnjive membrane – Radne ISE elektrode tekuće membrane su elektrode koje detektiraju slobodne ione u otopini. Ovaj tip ISE elektroda su dizajnirane tako da su vrlo lako zamjenjive membrane na njima.
  • Izdržljivo tijelo od epoksida – Tijelo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.
  • BNC priključak – HI4103 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stolni mjerač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcioniranja

Tečna membrane jon-selektivne elektrode detektira struju nastalu uslijed razmjene iona između otopine i polimera membrane koja sadrži organska ione smole. Kada je ionska jakost otopine fiksirana, detektirana struja je proporcionalan koncentraciji slobodnih iona u otopini.