+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Polu-ćelijska ion selektivna elektroda za jod

HI4011 je polu-ćelijska ion selektivna elektroda (ISE) za određivanje jodida (I-) u otopini. Senzorni deo detektuje promjenu potencijala zbog jodidne izmjene između anorganske membrane pelete i uzorka. Unutarnji senzorski elementi nalaze se unutar dugotrajnog epoksidnog tijela.
HI4011 je idealan za različite primjene u proizvodnji hrane i praćenju okoliša.