+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Test set za određivanje ukupne tvrdoće vode

HI38033 je kemijski test komplet (titracijski) za određivanje ukupne tvrdoće u rasponu od 0 do 30 gpg. HI38033 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje analize. Set sadrži dovoljno reagensa za izvođenje približno 100 testova. Razina tvrdoće kao gpg kalcijevog karbonata (CaCO3) određena je titriranjem EDTA (etilen-diamin-tetraoctenom kiselininom). Otopina se najprije podešava na pH od 10 koristeći otopinu pufera. Pokazivač se kelira s metalnim ionima kao što je magnezij ili kalcij da bi nastao kompleks crvene boje. Kao što je EDTA dodan, metalni ioni s njim su složeni. Nakon što su svi slobodni metalni ioni kompleksirani, višak EDTA uklanja metalne ione kompleksirane s indikatorom kako bi nastala plava otopina. Ova boja se mijenja od crvene do plave je krajnja točka titracije.