+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Sustav za ubrizgavanje gnojiva HI2500 

HI2500 mini sustav za ubrizgavanje gnojiva precizno prati i kontrolira koncentracije gnojiva (EC, TDS, ili ORP) i pH za specijalizirane primjene u hidroponima i malim staklenicima.

  • Potpuno opremljen za lakšu instalaciju

  • Sonde mogu visiti u spremniku ili se mogu držati na držaču za elektrode

  • Savršeni sustav za male i srednje poljoprivrednike

Hanna HI2500 kontinuirano mjeri trenutne vrijednosti EC i pH u spremnicima za miješanje ili kroz sustav i precizno prilagođava koncentraciju gnojiva i kiseline ili lužine.

HI2500 dolazi opremljen sa 2 peristalične pumpe za ubrizgavanje nutrijenata, svakom sa kapacitetom izlaza od 2l/h. Mogu se dodati dodatni modeli pumpi za više nutrijenata.

HI2500 dolazi sa odvojenim pH kontrolerom i peristaličnom pumpom specijalno dizajniranom da može podnijeti najagresivnije kiseline.

Dolazi u kompletu sa svime što vam treba da započnete rad, uključujući kontrolere, pumpe, elektrode, cjevčice i dodatke.

Odaberite kontrolere, količinu pumpi i vrstu sondi koje želite koristiti.