+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Stolni mjerač za određivanje pH / mV s CAL Check ™

HI2221 je financijski pristupačan stolni mjerač za određivanje pH / mV koji ima opciju automatske pH kalibracije do 5 kalibracijskih točaka koja se može izvršiti uz pomoć 7 standardnih pufera. Sva pH očitavanja su automatski temperaturno kompenzirana preko HI7662 temperaturne sonde koja dolazi s mjeračem. HI2221 može također određuje oksido-reducirajući potencijal (ORP) u mV rasponu uz pomoć ORP elektrode. HI2221 ima dosta korisnih opcija uključujući CAL Check ™, čuvanje podataka s memorijom do 100 očitavanja, GLP (dobra laboratorijska praksa) podaci, kao i mogućnost da se poveže s računalom preko USB-a i na taj način omogućuje korisniku jednostavan način za organizaciju i upravljanje podacima.

  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Mogućnost pohrane i njihova jednostavna organizacija i upravljanje
  • CAL Check ™