+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Određivanje Vinske kiselina

HI83748 – Prenosni fotometar

Koncentracija vinske kiseline u vinu je obično između 1,5-4,0 g/L. Ova koncentracijane može se pomiješati sa ukupnim kiselinama koje su obično izražene kao vinske. Iakoje vinska kiselina dominanta u vinima (više od 60% od ukupnih kiselina), druge kao što su jabučna, limunska i sl. također daju veliki doprinos u količini ukupnih kiselina.

  • Raspon0.0 do 5.0 g/L
  • Rezolucija0.1 g/L
  • Točnost pri 25°C ±0.1 g/L ±5% od očitanja

Mjerenja u 4 koraka:

1) Pripremiteuzorak

2) Nulirajteinstrument

3)  Dodajte reagens i pričekajte reakciju

4) Pritisnite tipku READ i očitajte rezultate na LCD zaslonu.