+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Fotometar za bazene HI83326

Interni referentni sustav HI83300 serije fotometara kompenzira vrijednost u slučaju odstupanja prilikom većih oscilacija ili promjena temperature okoliša. Sada se doista možete pouzdati u stabilnost izvora svjetlosti između nultog očitanja (slijepe probe) i očitanja uzorka. LED izvor svjetlosti jamči vrhunske performanse u odnosu na volframovu žarulju. LED diode imaju veću svjetlosnu učinkovitost, pružajući više svjetlosti uz manju upotrebu energije. Također, proizvode manje topline, što utječe na stabilnost elektroničkih komponenti. LED izvor svjetlosti pokriva velik broj valnih duljina, dok volframova žarulja nema mogućnost mjerenja u plavo/ljubičastom spektru.

Unaprijeđeni optički filteri jamče veću točnost valnih duljina i omogućavaju primanje jačeg, jasnijeg signala. Krajnji rezultati su visoka stabilnost mjerenja i manjak pogrešaka valnih duljina. Fokusirajuća leća prikuplja svu svjetlost koja proizilazi iz mjerne kivete, eliminirajući pritom moguće nesavršenosti i ogrebotine na kiveti. Indeksiranje položaja kivete više nije neophodno.

• Referentni detektor za smanjenje drifta
• Fokusirajuća leća smanjuje pogreške do kojih dolazi uslijed nesavršenosti mjerne kivete, eliminirajući potrebu za indeksiranjem  kiveta

HI83326 stolni fotometar mjeri 11 različitih ključnih parametara kakvoće vode pomoću 12 različitih metoda: absorbanciju, pH, alakalnost, brom, klor, cijanurnu kiselinu, kalcijevu tvrdoću, željezo, ozon, nitrite, fosfate.