+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Polu-ćelijska ion selektivna elektroda za fluoride

FC301B je polu-ćelijska ion selektivna elektroda (ISE) za određivanje fluorida (F-) u otopini. Lantanska fluoridna kristalna membrana proizvodi  promjenu potencijala zbog izmjene  iona fluorida između membrane i uzorka. Unutarnji senzorski elementi nalaze se unutar trajnog epoksidnog tijela. FC301B je idealan za različite primjene u tretmanu pitkom vodom, praćenju okoliša i kupanju platinga.