+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Kombinirana jon-selektivna elektroda za određivanje natrija

FC300B je staklena kombinirana jon-selektivna elektroda (ISE) za ustanovljavanje iona natrija (Na +) u otopini. Selektivna staklena membrana detektira promjenu potencijala uslijed razmjene natrijevih iona imeđu membrane i uzorka. FC300B je idealna za razne laboratorijske primjene, ka oi primjene u proizvodnji hrane i pića i analizi kvalitete vode.

Značajne karakteristike

  • Stakleni kuglasti vrh – sfernih dizajn omogućuje mnoštvo kontakata s uzorkom koji se mjeri i na taj način se postiže brzi odgovor i visok stupanj stabilnosti rezultata mjerenja.
  • Stakleno tijelo elektrode – stakleno tijelo elektrode je prikladno za širok spektar primjena uslijed kemijske otpornosti. Staklena elektroda je kompatibilan s mnogim nevodenom otopinama i drugim kemikalijama. Također, staklo je otporno na mnoge forme radijacije poput ultravioletnog zračenja.
  • BNC priključak – FC300B ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stolni mjerač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.