+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Patogeni u mlijeku

Mlijeko, jedno od glavnih sastojaka svakodnevne ljudske prehrane, svakodnevno se proizvodi u velikim količinama. Ipak, poznato je da je sirovo, nepasterizirano mlijeko izvor mnogih patogena koji dovode do teških trovanja hranom, stoga obrada mlijeka za konzumaciju je od iznimne važnosti. Najčešće prisutni patogen u mlijeku je bakterija Eschericha coli, no tu spadaju i bakterije iz rodova Lysteria i Salmonella, koje u mlijeko dospijevaju ili kontaminacijom kravljim fecesom ili rukovanjem nesterilim uređajima za mužnju. Ukupan broj ovih patogena od proizvodnje do konzumacije raste čime se povećava i vjerojatnost bolesti u potrošača. Iz tog razloga, mlijeko koje možemo naći u supermarketima obavezno prolazi proces pasterizacije u kojem se mlijeko zagrijava na određenu temperaturu kroz određeni vremenski period.

Pasterizacija

Cilj pasterizacije nije ukloniti sve mikroorganizme prisutne u mlijeku, nego samo one koji su potencijalni uzročnici bolesti u čovjeka. U principu, proces pasterizacije mlijeka razvijen je iz procesa pasterizacije vina i piva koji se koriste još od početka 18. stoljeća. Danas, postoje dvije glavne metode u procesu pasterizacije mlijeka; jedna je zagrijavanje mlijeka pri visokoj temperaturi kroz kratak vremenski period (High temperatue, short time – HTST), a druga je zagrijavanje mlijeka pri iznimno visokoj temperaturi (Ultra high temperature, UHT). U prvoj metodi, mlijeko se zagrijava pri temperaturi od 71 °C najmanje 15 sekundi, dok u drugoj metodi zagrijavanje se odvija pri 138 °C kroz 2 sekunde. Time se produljuje vijek trajanja mlijeka s 3 tjedna do 3 mjeseca ili čak do 6 ili 9 mjeseci ukoliko se namirnica čuva u kontroliranim uvjetima. U oba slučaja, postupak pasterizacije mora biti proveden na način da se mlijeko zagrijava jednoliko, pri dovoljno visokoj temperaturi kroz dovoljno vrijeme trajanje procesa.

HI93510N vodootporni termometar

HANNA Instruments u svom asortimanu nudi HI 93510N vodootporni termometar s jednostavnim kalibracijskim sučeljem s kojim se brzo uređaj umjerava uz mogućnost jednostavnog prebacivanja između očitanja Celzija ili Fahrenheita. Temperaturna očitanja visoke su točnosti (+/- 0,4 °C) u širokom temperaturnom rasponu od -50 do 150 °C. HI93510N termometar dolazi opremljen sa sondom HI762BL od nehrđajućeg čelika za opću uporabu.

Također, ovaj sustav omogućava jednostavno prebacivanje između više sondi ovisno o potrebama kupca. Vrijednost kalibracije korisnik sam određuje na uređaju, čime se omogućava da se sonda kalibrira u ledenoj kupelji pri 0 °C. Kupac je također kupio i HI 762070C/70,0 °C probni ključ kojim se potvrđuje valjanosti tvorničkog umjeravanja. Probni ključ povezuje se s termometrom, kako bi se potvrdila točnost mjerenja od +/-0,4 °C. Na ovaj način kupac termometar može koristiti i za mjerenja u širem temperaturnom rasponu odnosno za provjeru temperature hlađenog spremnika za čuvanje mlijeka pri 4 °C. Zbog svih navedenih karakteristika, HI93510N termometar u potpunosti udovoljava svim traženim uvjetima kako bi se točno i lako mogla pratiti temperaturna očitanja temperature u procesu pasterizacije.