+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Alkalnost je mjera otpornosti uzorka vode promjenama pH koje nastaju kada uzorak reagira sa kiselinom. Alkalnost je važna mjera kvalitete vode. Ukoliko je voda visoke alkalnosti, iznimno je otporna na pH promjene uzrokovane pojavom kiselih dodataka, poput kiselih kiša ili odlaganje industrijskog otpada. Sa druge strane, niska alkalnost ukazuje na podložnost vode rapidnim pH promjenama čak i kod malog dodatka kiseline. Alkalnost je također važna i za prirodne vode zbog osjetljivosti koju živa bića imaju na pH promjene. Općenito, vodeni svijet prebiva u vodama gdje je pH između 6 i 8. Ukoliko je pH vode izvan ovog raspona i postane blago alkalni,  ribe, vodozemci i beskičmenjaci izloženi su nepogodama poput smanjenja mogućnosti parenja, rasta i razvijanja, kao i invaziji nepoželjnih vrsta.

Titracija je jedan od najčešćih načina za određivanje alkalnosti. Iako je u teoriji jednostavno, postoje različiti načini za testiranja alkalnosti. Svaki od njih daje određenu informaciju o uzorku. Na primjer, iznad pH vrijednosti 8.3, alkalitet je prisutan pretežno u obliku soli karbonata (CO32) i hidroksida (OH-). Kada je pH između 4.5 i 8.3, alkalitet je prisutan najčešće kao sol bikarbonata (HCO-) . Kod pH 4.5, puferski kapacitet ovih soli je iscrpljen i spojevi su se gotovo u potpunosti pretvorile u ugljičnu kiselinu (HCO).  Analitičar može odrediti različite varijacije alkalnosti prilagođavajući završnu točku titracije, jer su različiti lužnati spojevi prisutni u raznim omjerima, ovisno o pH vrijednosti.

Titracija ukupnog alkaliteta najčešće se vrši dodavanjem titranta klorovodične kiseline u uzorak, do krajnje točke titracije pri pH od 4.5. Ukupni rezultat alkalnosti uključuje udio svih alkalnih spojeva  (hidroksidni, karbonatni i bikarbonatni ioni). Test jakosti alkaliteta izvodi se titriranjem uzorka do završne točke 8.3 pH. Kod ovakve pH vrijednosti, karbonatni ion prelazi u bikarbonatni. Rezultat jakosti alkaliteta određuje se prisutnošću karbonata i hidroksida, ali ne i bikarbonata. Jak alkalitet može biti samo ako je početni pH iznad 8.3, inače će slabi alkalitet (alkalitet između pH 8.3 i pH 4.5) biti prisutan u vodi.

Ekološki laboratorij želeći testirati jakost i ukupnu alkalnost vode brzo i efikasno, kontaktirao je Hanna Instruments. Kupac je želio automatski titrator koji će mu omogućiti smanjenje vremena potrebnog za titraciju i rješiti se monotonosti pri ručnoj titraciji. U laboratoriju se vrši testiranje 30 uzoraka dnevno i određuje jakost i ukupan alkalitet. Hanna Instruments u ovu svrhu predlaže HI902 automatski potenciometrijski titrator sa HI921 automatskim uzorkivačem. Laboratorij često vrši testiranja jakosti i ukupnog alkaliteta na istom uzorku, stoga Hanna Instruments predlaže povezivanje metode mjerenja sa automatskim uzorkivačem. Primjena ove metode omogućava korisniku vršenje većeg broja analiza na istom uzorku, bez prekidanja.

Korisnik se odlučio za automatski uzorkivač sa držačem 18 čašica, od kojih će jednu  koristi za čuvanje elektrode, dvije za ispiranje i 15 za uzorke. Nakon odabira odgovarajuće metode titracije alkaliteta i programiranja slijeda automatskog uzorkivača, analize uzoraka su započete jednostavnim pritiskom gumba. Nakon završetka analize, cjelokupan izvještaj o svakom uzorku za obje metode je automatski zabilježen i pohranjen u memoriji titracijskog sustava. Korisnik je prepoznao jednostavnost i lakoću upotrebe te automatizaciju povezanih metoda za titraciju alkaliteta. Upotreba HI902 automatskog titratora uz HI921 automatski uzorkivač ne samo da je uštedjela na vremenu, već i povećala točnost u usporedbi sa ručnom titracijom. Kombinacija uređaja HI902 i HI921 dokazano se pokazala kao savršen spoj za ispunjenje korisnikovih potreba.