+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

U proteklih 75 godina, ljudska populacija u svijetu povećala se s oko 2,5 milijardi na više od 7 milijardi ljudi. Porastom stanovništva, raste i porast korištenja prirodnih resursa i antropogeni (ljudski) otpad koji značajno utječu na naš prirodni okoliš. Jedan od najvažnijih vitalnih resursa jest voda. Ironično, jedan od najčešćih antropogenih utjecaja na okoliš jest zagađenje vode. Pokazatelj onečišćenja vode jest visoka razina kiselosti. Diljem svijeta vode imaju različite razine kiselosti zbog prirodnih čimbenika, kao što su položaj, veličina toka, geologija i sastav tla, ali i antropogena zagađenja.

Kiselost vode

Kiselost, puferska sposobnost tvari da se odupre promjeni pH, kada reagira s jakom bazom određuje se titracijom s natrijevim hidroksidom (NaOH) te se obično izražava kao mg / L ili mekv / L kalcijevog karbonata (CaCO₃). Kiselost vode potječe iz raznih izvora: slabih organskih kiselina, kao što su otopljeni CO₂ pristuan kao karbonska kiselina, octena kiselina, i tanina; a jake mineralne kiseline su klorovodična kiselina i sumporna te iz metalnih soli, aluminij iz željeza i mangana. Visoke razine jakih kiselina su indikativne sa zagađenjem. Kada atmosferski zagađivači od izgaranja fosilnih goriva, kao što su sumporni dioksid (SO₂) i dušikov oksida (NOx), emitiraju u atmosferu, u kombinaciji s vodom i ozonom nastaju sumporna i dušična kiselina. Tijekom oborinskih događaja, kisele komponente zatim se pohranjuju na terenu i pojavljuju se tzv. “kisele kiše”. Nepropisno upravljanje rudarskim aktivnostima također doprinosi razini kiselosti. Visoka razina kiselosti vode utječe na razne aspekte ekosustava, tj. na kemijske reakcije za biološke procese u gotovo svakom živom organizmu. Npr. ribe mogu samo izdržati vrlo uzak raspon kiselosti. Ako voda za piće ima visoku kiselost, niski pH može dovesti do korizije cijevi.

HI84530 mini titrator za određivanje ukupne kiselosti

HANNA INSTRUMENTS predlaže primjenu HI84530 mini titratora za određivanje ukupne kiselosti jer se ovim uređajem mogu mjeriti razni parametri kvalitete vode, kao što su mjerenja pH, temperatura i otopljeni kisik. Na temelju standardne metode za ispitivanje voda i otpadnih voda metodom 2310 B, HI84530 djeluje pod istim načelima kao kod ručne titracije s opcijama za fiksnu pH krajnju točku 3,7 pH za jake kiselosti (metil oranž kiselost) i 8,3 pH za ukupnu kiselost (fenolftaleinom kiselost).

Korisnici ovog titratora cijene mjerne raspone za nisku kiselost vode (15,0 do 400 mg / L CaCO₃) i visoku kiselost vode (300 do 4000 mg / L CaCO₃) za optimalnu rezoluciju i potrošnju reagensa. HI84530 ima povećanu točnost i ponovljivost rezultata u odnosu na ručne titracije. To je zbog korištenja HI1131B kombinirane pH elektrode s kojom se određuje točna krajnja pH točka, a klipni pogon za doziranje može točno dijeliti i pratiti volumen titranta.