+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Ako uzmete u ruke predmet od metala, postoje velike šanse da taj isti predmet na sebi ima neku vrstu zaštite.

Galvanizacija je bila sastavni dio proizvodnje metala još od početka 19.stoljeća, a predstavlja postupak nanošenja tankog sloja jedne vrste metala ili više njih na površinu koja ima provodljivost.

Prvotni cilj je bilo poboljšanje vizualnog doživljaja predmeta nanošenjem tankog sloja bakra, zlata ili srebra . Ovo je omogućilo da se predmeti proizvode uz korištenje jeftinijeg čelika, a da istovremeno izgledaju skupocjeno, kao da su izrađeni od plemenitih metala.

Kasnije, dodatna premazivanja su omogućila osiguranje izvjesnih površinskih svojstava, kao što je otpornost na proces korozije.

Suvremeni proces galvanizacije se odvija potapanjem dijelova koji bi se trebali prevući slojem drugog ili više metala u tekućinu, u galvansku kupelj. Postoje dva tipa galvanizacije : elektroplatiranje i elektrooblikovanje. U oba slučaja, metalni ioni se razmjenjuju na površini uronjenog predmeta kroz reakciju oksido-redukcije. Kod procesa elektroplatiranja, primjenjuje se električna struja koja omogućuje odvijanje ove reakcije. Međutim, autokatalitičko platiranje koristi reducirajući agens kako bi se ova reakcija odvijala bez prisustva električne struje i ovaj proces ima prednost u nanošenju tankog sloja nikla, čak i na neravnim površinama. Autokatalitičkim platiranjem može se nanijeti prevlaka različite debljine, dok u procesu elektroplatiranja teži se maksimalnoj debljini prevlake.

Dok su prednosti autokatalitičkog platiranja značajne, fizička i kemijska svojstva kupke zahtjevaju strogu kontrolu. Kupke koje se koriste u procesu autokatalitičkog platiranja su složenije i mogu sadržavati širok spektar spojeva, kao što su metalne soli, puferski reagensi, reducirajući agensi, kompleksirajući agensi , inertne soli, izbjeljivači i površinski aktivne tvari ili surfaktanti.

Koncentracije i odnosi ovih komponenti imaju značajan utjecaj na nastanak finalnog proizvoda.

Na primjer, koncentracija reducirajućeg agensa opada tijekom reakcije oksido-redukcije koja se odvija u procesu platiranja. Ako koncentracija reducirajućeg agensa opadne na nisku razinu, proces platiranja može biti usporen ili čak zaustavljen.

Štoviše, neki reducirajući agensi se mogu nataložiti na metalu. U toku procesa niklanja, natrijev hipofosfit je reducirajući agens, ali fosfor također doprinosi stvaranju završne metalne prevlake i formira se slitina od nikla i fosfora. Količina fosfora u galvanskim kupeljima utječe na to koji će postotak fosfora biti prisutan u slitini. Ovo tvornicama oplate i galvanizacije omogućava kontroliranje količine fosfora u kupeljima, kako bi se zadržala različita svojstva u slitini od nikla i fosfora. Dijelovi prevučeni niklom i fosforom se koriste u automobilskoj, elektronskoj i avio industriji i tu pružaju zaštitu od korozije.

Koncentracija hipofosfita u kupeljima se obično određuje titracijom. U ovoj vrsti titracije, slab oksidirajući agens se koristi za titraciju reducirajućeg agensa, kao što je npr. jod.

Međutim, pošto se reakcija odvija sporo, povratna titracija često bude zahtjevana.

Da bi se odvila povratna titracija, poznata količina joda u višku se dodaje kako bi izreagirala sa ukupnom količinom hipofosfita koji se nalazi u galvanskoj kupki sa uzorkom; ova reakcija se odvija u mraku 30 minuta. Zatim, preostala količina joda se može titrirati uz pomoć natrijeva tiosulfata. Kod automatskih titratora, oksido-redukcijska (ORP) elektroda se koristi za indikaciju točke ekvivalencije.

Primjena

Tvornica oplate i galvanizacije kontaktirala je Hanna Instruments u potrazi za metodom kojom bi automatizirala postupak autokatalitičke titracije. Pronalaženju prave metode pridali su veliku važnost zbog stjecanja Nadcap akreditacije za proces sa niskim sadržajem nikla i fosfora, kako bi bili sigurni da su analize sa hipofosfitom točne, precizne i ponovljive.

Hanna Instruments preporuča automatski potenciometrijski titrator  za primjenu u laboratoriji. HI902C je opremljen tako da posjeduje mogućnost odvijanja povratnih titracija sa sposobnošću podržavanja dvije dozirne pumpe i titranta odjednom.

Klijentu se svidjela ova prednost, i to što automatski titrator koristi prvu pumpu i biretu kako bi dozirao dovoljnu količinu joda (titrant 1) , kako bi izreagirao sa očekivanom koncentracijom hipofosfita, i još jedna prednost je to što korisnik može podešavati količinu viška joda.

Višak joda se zatim titrira pomoću druge pumpe i birete koja sadrži natrijev tiosulfat (titrant 2),

a vrijeme trajanja reakcije je 30 minuta. Prisustvo dvije pumpe i birete omogućava da metoda analize bude lakša za korištenje kod osoba koje tu analizu obavljaju , a koji bi u suprotnom morali ručno raditi proračune za povratnu titraciju i dodavanje titranta. Klijentu se također svidjelo automatsko generiranje izvješća koje pruža sigurnost Nadcap revizorima da su testovi ponovljivi i na vrijeme provedeni.

Zahvaljujući karakteristikama koje HI902C posjeduje i uslugama od strane sektora prodaje i tehničke podrške, Hanna Instruments je , ponudivši im ovaj uređaj , doprinela podizanju kvalitete njihovog laboratorija na višu razinu.