+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Mnogi tehničari smatraju da je dovoljno kontrolirati pH i klor, te na osnovu ta dva parametra razumijeti i rješavati sve potencijalnih problema u bazenskoj vodi. Ali, to je tako daleko od stvarnosti!
Kvaliteta bazenske vode je 100% kemijski proces i uključuje nekoliko kemijskih parametara. Najvažniji je pH, naravno. Održavanje bazena najviše ovisi o pH razini ali neke druge kemijske reakcije će utjecati na boju, miris i dezinfekciju.
Najvažniji parametri koji se kontinuirano moraju pratiti su:

 • pH
 • Klor, slobodni i ukupni
 • Brom
 • Jod
 • Konduktivitet i TDS (ukupne otopljene tvari)
 • Ukupan alkalinitet
 • Ukupna tvrdoća
 • Temperatura
 • Bakar
 • Cijanurična kiselina
 • Željezo
 • Nitrati i fosfati
 • Hanna Instruments Vam može pomoći da testirate i razumijete vezu među parametrima, kao i optimalnu razinu svakog od njih kako bi osigurali sjajnu vodu u svom bazenu.