+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Dostupnost čiste vode postaje sve veći problem u mnogim zemljama. Zbog toga se širom sveta razvijaju nove metode za obradu vode. Tretman otpadne vode iz domaćinstava predstavlja jedno od rešenja. Otpadne vode iz domaćinstava se mogu klasificirati kao crna, koja sadrži sav otpad iz toaleta i siva, koja sadrži sav otpad koji nastaje u kuhinji, tokom kupanja i pranja veša.

Siva voda predstavlja oko 50 do 80% ukupne otpadne vode u kućanstvima. U zemljama u kojima se često javljaju suše, u industrijskim i stambenim dijelovima naseljenih mjesta postoji povećana potreba za daljnjim korištenjem otpadnih voda. Na primjer, u mjestima gdje je smanjena količina vode, otpadna voda se može koristiti za navodnjavanje i u svrhu uređenja okoliša čime bi se uštedjela voda za piće. Kada bi se u kućanstvima koristila siva voda za zalijevanje travnjaka, moglo bi se uštedjeti i do 50% pitke vode. U ovisnosti od izvora, siva voda može sadržavati različite tvari kao što su surfaktanti, ulja i soli. Kada bi se takva voda koristila za zalijevanje, kemikalije koje se nalaze u njoj bi mogle narušiti kvalitetu zemljišta. Stoga, trebalo bi vršiti analizu sive vode kako bi se odredilo da li joj je potreban tretman prije same primjene.

Istraživanje je pokazalo da su pH vrijednost i električna provodljivost (EC) dobri pokazatelji kvalitete sive vode. Povremenim praćenjem ovih parametara se može odrediti da li se voda može koristiti direktno za navodnjavanje ili je potrebna obrada prije upotrebe. Visoke pH i EC vrijednosti u sivoj vodi označavaju povišene koncentracije detergenata i soli. Kada ima viška soli, doći će do njihove akumulacije u tlu, što smanjuje kvalitetu zemljišta a vremenom može i oštetiti biljke. Preporučena vrijednost za EC u sivoj vodi koja se može direktno primenjivati manja je od 1000 μS/cm. Idealan pH vode za navodnjavanje je između 6.5 i 8.4.

Primjena:

Iz poduzeća koja se bavi uređenjem okoliša su kontaktirali Hanna Instruments jer su željeli vršiti mjerenja pH i EC vrijednosti u sivoj vodi lanca hotela kojem su pružali usluge. Proces obrade je obuhvatao filtraciju kroz pijesak za uklanjanje čvrstih tvari, kontaminenata i soli te dezinfekciju prije korištenja vode za navodnjavanje i uređenje okoliša. Kao dodatak dnevnim laboratorijskim analizama, za rad na terenu su upotrebljavali prijenosni mjerač za mjerenje pH i EC. Za ova merenja su koristili džepne testere, ali im je bilo potrebno trajnije rješenje kao i točniji rezultati. Hanna Instruments prodajni stručnjaci su preporučili HI991300 prijenosni mjerač za pH/EC/TDS/temperaturu koji najviše odgovara mjerenjima u otpadnoj vodi.

Ovaj mjerač sa multiparametarskom sondom HI1288 predstavlja sveobuhvatno rješenje za mjerenje pH, EC i temperature. Kalibracija instrumenta se vrši automatski, u dvije točke; kako bi pH vrijednost uzoraka bila u okviru raspona, kalibracija se vrši u puferima čije su vrijednosti 6.86 i 9.18. Za EC mjerenja, kalibracija se vrši u jednoj točki u otopini čija je provodljivost 1413 μS/cm što je približno u rasponu mjerenja između 0 i 1000 μS/cm. Na zaslonu instrumenta se prikazuju pomoćne poruke za vršenje kalibracije i mijenjanje različitih podešavanja što je vrlo praktično za korisnike koji su početnici u ovim analizama. Pakiranja otopina za kalibraciju pH i EC jamče korisniku točne vrijednosti, obzirom da se prilikom svake kalibracije koriste svježe otopine. Pošto korisnik vrši mjerenja na različitim mjestima, vodootporni i kompaktni mjerač koji ima mogućnost dugotrajne upotrebe je bio pravo rješenje. Korisnik je iznimno zadovoljan instrumentom HI991300 koji je jednostavan za korištenje i daje točne rezultate.