+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Postoji mnogo vrsta sireva koji se dobijaju od mlijeka različitih životinja, kao što su kravlji, kozji i ovčji sirevi. Na njihovu raznolikost utječu sastojci, obrada i opće karakteristike sira. Tijekom procesa kiseljenja, mlijeko se razlaže u sirište, sirutku i fosfoprotein. Upravo se od sirišta radi sir. Sir se općenito kategorizira kao prirodni ili procesni sir. Kod prvih se kiselina dodaje u mlijeko, što uzrokuje koagulaciju proteina.

Sir je jedna od najhranjivijih namirnica koja sadrži proteine, soli, magnezij i fosfate. Navedeni sastojci osim nutritivnih svojstava imaju važnu ulogu u formaciji sira. Na primjer, soli, kalcij i fosfati imaju važnu ulogu u zgrušavanju mlijeka u sirištu i u strukturi sira.

Koncentracija kalcija ima veliki utjecaj na krajnja svojstva sira. Njegova koncentracija u siru utječe na agregaciju micela kazeina u sirištu, što je veoma bitan faktor u određivanju mekoće i topljivosti sira. Smanjenjem koncentracije kalcija povećava se pH vrijednost sira. Kalcij također utječe i na sadržaj proteina i količinu vlage u siru. Smanjenjem koncetracije kalcija, sadržaj proteina se smanjuje a vlažnost povećava te se na poslijetku povećava i fluidnost. Upravo iz ovih razloga kalcij je parametar koji se najčešće prati u proizvodnji sira.

Primjena

Laboratorij koji se bavi analizom mliječnih proizvoda kontaktirao je Hanna Instruments, tražeći način kako bi potenciometrijski analizirao količinu kalcija u siru.
Korisnik je želio izvršiti mjerenje prema internacionalnoj mliječnoj federacijskoj metodi za titrimetrijsku metodu određivanja kalcija u mlijeku. U skladu sa ovom metodom, Hanna Instruments predložila je HI902 potenciometrijski titrator i HI4104 kombiniranu ion selektivnu elektrodu za određivanje kalcija. Uzorak se priprema usitnjavanjem poznate količine sira te zagrijavanjem sa destiliranom vodom i koncentriranom sumpornom kiselinom u određenom vremenskom intervalu. Otopina je potom neutralizirana natrijevim hidroksidom, puferirana otopinom amonij klorida – amonij hidroksida i titrirana sa EDTA.

Korisnik je bio zadovoljan raznovrsnošću mjerenja HI902, koji može određivati pH raznih uzoraka mliječnih proizvoda u njihovom laboratoriju, te vršiti automatsku titraciju ukupnih kiselina koju su ranije ručno vršili u laboratoriju. HI902 ima mogućnost spajanja dvije pumpe, dvije elektrode i dvije analogne ploče koje omogućavaju jednostavno određivanje kalcija i ukupnih kiselina. Korisnik je također bio zainteresiran za dodatnim analizama proteina u siru uz pomoć TKN titracije u budućnosti. Korisnik je bio iznimno zadovoljan znanjem i stručnošću Hanna tehničkog prodajnog pretstavnika i aplikacijskog stručnjaka. Hanna Instruments tim je pružio korisniku kratki pregled TKN postupka, kao i popis opreme potrebne za analize.
Obzirom da titrator HI902 vrši automatski sve preračune i priprema graf tijekom titracije, korisnik štedi vrijeme te na poslijetku dnevni broj analiziranih uzoraka se povećava. Korisnik je bio vrlo zadovoljan mogućnošću direktnog spajanja printera na titrator, što je uštedilo vrijeme koje bi zahtijevao uobičajen prenos podataka na osobno računalo i ispisivanje rezultata koji bi se tek nakon prijenosa mogli analizirati. HI902 predstavlja sveobuhvatno rješenje za analizanje miječnih proizvoda.