+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

pH mjerač za poljoprivredu –

mjerač vodljivosti i ukupnih otopljenih tvari

Općenito o uređaju

GroLine HI9814 je tanak, lagan i vodootporan prijenosni uređaj za poljoprivredu i hidropone. Ovaj pH mjerač za poljoprivredu mjeri još i vodljivost (EC), ukupne otopljene tvari (TDS) i temperaturu. Sve sa jednom elektrodom. Rukovanje s uređajem je vrlo jednostavno, sa samo dva gumba. Jedan gumb uključuje i isključuje uređaj ili kalibraciju, dok drugi služi za mijenjanje parametara koji se mjere. Napredna značajka HI9814 uređaja omogućuje korisniku da odabere odgovarajući konverzijski faktor (EC  za TDS; 0.5-500 ppm i 0.7-700ppm).

pH i EC/TDS su najčešći parametri koji se mjere u hranjivim otopinama. Hidroponi omogućavaju učinkovitiji prijenos tvari biljkama. Rezultat toga je brži rast. pH ima utjecaj na sposobnost biljke da dospije do nutrijenata. TDS (izražen u ppm) daje Vam do znanja kolika je koncentracija slobodnih nutrijenata u otopini.

Ovaj pH mjerač za poljoprivredu i mjerač vodljivosti i ukupno otopljenih tvari je dizajniran za beoma jednostavno korištenje.

Kalibracija uz pomoć samo jednog gumba

Kalibracija u jednoj ili dvije točke je automatska (pH 4.01, 7.01 i 10.01). Možete također pH i EC kalibrirati u jednoj točki pomoću Hanna Quick Cal kalibracijskom otopinom. Takav način kalibracije je veoma jednostavan. Pritisnite i držite lijevi power/mode gumb dok ste u mjernom načinu rada i držite ga tri sekunde. Pustite gumb kada se na zaslonu pojavi poruka CAL. CAL OK znači da su i pH i EC kalibrirani. Uređaj sam ponovno ulazi u mjerni način rada. Tolko je jednostavno!

3 u 1 sonda

pH mjerač za poljoprivredu i mjerač vodljivosti i ukupno otopljenih tvari – GroLine HI9814 isporučuje se sa pH/EC/TDS/temperaturnom sondom od polipropilena. Ugrađeno pojačalo smanjuje učinke električne buke na pH mjerenja visoke impedancije. Električna buka dolazi iz cirkulacije pumpe, motora i prigušnica za rasti svjetla. To vam omogućuje izravna mjerenja.