+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr

Radite sve više analiza?

Zahtjevi Vaših klijenata su stroži?

Niste sami!

Analitički zahtjevi rastu u mnogim industrijama a standardi klijenata su u stalnom porastu.
Srećom, titracija je mjerna metoda koja se može lako automatizirati i na taj način osigurati širok raspon pogodnosti.

Osim toga, automatizirana titracijska tehnologija postaje sve dostupnija i pristupačnija.
Mnoge tvrtke kratko razdoblja povrata investicija smatraju povećanjem konkurentnosti i smanjenjem poslovnog rizika. Dobri analitički sustavi su sada jedan od osnovnih uvjeta za mnoge industrije.
Promjene su teške.

Da bi pomogli tvrtkama oko prelaska na automatiziran način rada, sastavili smo kratak pregled prednosti automatske titracije.

TITRACIJSKE OSNOVE

Prvo, da ponovimo kako se radi titracija.
U titraciji se otopina poznate koncentracije, nazvana titrant, dodaje kako bi reagirala s uzorkom kojeg se mjeri, nazvan analit.

Titranta se dodaje dok se ne postigne krajnja točka, što predstavlja kraj titracije.

RUČNA TITRACIJA

Kod mnogih ručnih titracija, kemijski indikator signalizira završnu točku.
Kemijski indikator mijenja boju kada titrant izreagira sa kompletnim analitom (na primjer, kiselina ili sol u uzorku hrane). Ove promjene u boji mogu se teško uočiti okom, a i korisnici ih mogu različino tumačiti.

Primjer:

U kiseloj titraciji, u uzorak se dodaje baza poput NaOH.
U završnoj točki titracije, fenolftalein mijenja boju od bezbojne do ružičaste pri pH 8.2. Ovu promjenu boje u ružičastu jedna osoba može doživjeti drugačije od druge osobe, što jamči u krajnjoj liniji nedosljednost rezultata među laboratorijskim tehničarima.

Prilikom rada s obojenim uzorcima, poput hrane, uočiti promjenu boje postaje još teže. Na slici ispod nalazi se uzorak mlijeka titriran do 8.2 (lijevo) i neizreagirani (desno).

Top 5 Prednosti Automatske titracije:

Automatska titracija sprječava mnoge probleme s kojima se susrećemo kod ručne titracije a donosi i nove prednosti.

1. Prednost: Završna točka detekcije na temelju podataka a ne osobne procjene
Automatska titracija koristiti senzore kao indikator. Ovi senzori su osjetljivi na količinu analita u uzorku.

Primjer:

Mi koristimo pH elektrodu za kiselu titraciju i srebro-sulfid ion selektivnu elektrodu za titraciju soli (NaCl).

Ove elektrode rade po principu detekcije promjene napona uslijed kemijske reakcije u točki gdje titrant u potpunosti izreagira sa analitom.

Automatski titrator potom koristi unutarnji algoritam za analizu podataka te određuje točnan volumen završne točke titracije. Prednost je svakako veća osjetljivost, nesubjektivna detekcija završne točke, što dovodi do titracija koje su točne i temeljene na podacima.

2. Prednost: Veća točnost i ponovljivost

Ručna titracija podrazumijeva staklenu biretu za dodavanje titranta uzorku. Bireta kontrolira protok i doziranje titranta uz pomoć sigurnosnog ventila tj. ventila koji se može ručno otvoriti ili zatvoriti kako bi se omogućio protok titranta.

U svakom slučaju, točnost ručnih analiza u potpunosti ovisi o vještinama analitičara.
U idealnim uvjetima, mogu se jamčiti prilično točni rezulati, ali ova metoda nije toliko pouzdana ukoliko se usporede rezultati više tehničara s različitim razinama iskustva.

Kod automatske titracije, visoko precizne pokretne klipne pumpe doziraju i nadopunjuju titrant. Ove pumpe su sposobne dozirati vrlo male količine titranta, kao na primjer 0.001mL. To svakako pruža veću rezoluciju nego što bi bilo moguće s ručnom titracijom.

Osim toga, s ozirom da je doziranje omogućeno uz pomoć automatske pipete, rezultati neće biti pod utjecajem analitičara. Umjesto toga, njihova aktivnost će podrazumijevati samo:

– mjerenje uzorka

– uranjanje elektrode i vrha cijevčice dozirnog titranta

– pritisak tipke “start”

Svaki uzorak titrira se na isti način jer su kontrolni parametri titracije unaprijed programirani.

3. Prednost: Manja potrošnja titranta i uzorka

Kako bi se dobili točni rezultati, manja rezolucija doziranja tipična za ručne titracije obično se nadoknađuje većim količinama uzorka. Veći volumen titranta onemogućuje doziranje manjih doza što rezultira povećanom uporabom kemikalija.
Povećana kemijska potrošnja je veliki problem pogotovo ako je titrant skup.

Primjer:
Salinitet i kiselost su česti parametri u analizi hrani. Salinitet se određuje titracijom sa srebro nitratom, vrlo skupim titrantom.

Automatska titracija može značajno smanjiti potrošnju titranta i pritom ne utjecati negativno na točnost rezultata.

Zbog točnosti visokog doziranja, metoda može biti optimizirana da koristiti manje količine uzoraka, shodno tome i manje titranta.

Savjet
Potražite dinamičko doziranje za visoko učinkovite titracije.
Početni trošak investicije u automatski titracijski sustav je veći, ali se isplati jer su velike uštede kemikalija.

Trošak bacanja ili gubitka uzorka također može predstavljati problem. Dostupnost sličnih metoda u nekim industrijama omogućuje vršenje dvije titracije na jednom uzorku.

4. Prednost: Ušteda vremena i smanjene potrebe za tehničkim vještinama

Najveća prednost automatske titracije je pošteda tehničkog osoblja.
Ručne titracije zahtijevaju punu pozornost osobe koja vrši analizu, prilikom dodavanja titranta i praćenje krajnje točke titracije. Budući da je analitičar okupiran tijekom trajanja analize, nije u mogućnosti obavljati druge poslove dok titracija ne završi.

Kod automatske titracije, nakon što je uzorak spreman i kada počne titracija korisnik više nema potrebu sudjelovati u procesu titracije. Dok se titracija odvija automatski, korisnik može to vrijeme iskoristiti za pripremu sljedećeg uzorka, vršiti mjerenja nevezano uz titraciju ili obavljati druge poslove. Sve što je potrebno da korisnik učini je da dođe do titratora kad analiza završi i pogleda rezultat.

S druge strane, možda i neće biti dovoljno vremena da tehničar izvrši neki drugi zadatak dok je titracija u tijeku.

Da bi se ostvarila najveća potencijalna ušteda vremena, često se upravljanje uzorcima automatizira uz pomoć automatskog uzorkivača, omogućujući veći broj analiza u manjem vremenskom intervalu što osigurava tehničarima dodatno vrijeme za vršenje drugih zadataka.

5. Prednost: Dosljednost

Čak i kada se ručna titracija vrši pravilno, rezultatu nije lako ući u trag bez izvješća. Ručno evidentiranje je moguće, ali može doći do pogrešaka u prepisivanju i prijenosu podataka.
Automatski sustavi za titraciju imaju sposobnost generiranja automatskih izvješća za svaku titraciju.
Izvješće je prilagodljivo korisniku i uključuje rezultate, titracijske parametre, specifične podatake o doznim točkama i informacije o dobroj laboratorijskoj praksi (GLP). Opsežna izvješća nude pouzdanu valjanost podataka o titracijama i omogućuje jednostavno čuvanje podataka.

Zaključak:

Kada se svi parametri sagledaju, automatski sustav za titraciju pruža jednostavan način za povećanje broja analiza, točnost, dosljednost i bezbrižan rad u laboratoriju ili u proizvodnji.
Istina je, postoje početna kapitalna ulaganja, ali ova investicija nije skupa kao što mislite.
Napredni automatski sustav titracije zbog široke primjene u različitim industrijama, uštede vremena i reagensa osigura povrat ulaganja.
Prilikom suradnje s Hanna Instruments za potrebe automatskog titracijskog sustava, naš ured pruža ne samo instrument, reagense i elektrode, nego i tehničku podršku i obuku korisnika, kako bi osigurali brz i efikasan prijelaz na automatizaciju.
S Hanna Instruments, prijelazak na automatsku titraciju je jednostavan.