+385 (0) 1 2446 721 info@hannainst.hr
Fotometar za tretman otpadnih voda sa KPK HI83314

Fotometar za tretman otpadnih voda sa KPK HI83314

Fotometar za kondicioniranje vode HI83308

Fotometar za kondicioniranje vode HI83308

Fotometar za analize u okolišu HI83306

Fotometar za analize u okolišu HI83306

Fotometar za bojlere i rashladne tornjeve HI83305

Fotometar za bojlere i rashladne tornjeve HI83305

Fotometar za akvakulturu HI83303

Fotometar za akvakulturu HI83303

K-Tip Termopar Termometar za prehrambenu industriju HI935001

K-Tip Termopar Termometar za prehrambenu industriju HI935001

Karl Fischer Volumetrijski Titrator HI 903

Karl Fischer Volumetrijski Titrator HI 903

Istraživački stolni pH/ORP metar sa opcijom CAL Check ™ HI5221

Istraživački stolni pH/ORP metar sa opcijom CAL Check ™ HI5221

Istraživački stolni pH/ORP/ISE metar i mjerač EC/TDS/saliniteta/otpora HI5522

Istraživački stolni pH/ORP/ISE metar i mjerač EC/TDS/saliniteta/otpora HI5522

HI2002 edge® pH/ORP mjerač

HI2002 edge® pH/ORP mjerač

HI2202 edge® blu Bluetooth® laboratorijski pH mjerač

HI2202 edge® blu Bluetooth® laboratorijski pH mjerač

Automatski (pH/mV/ISE) titracijski sustav – HI902C

Automatski (pH/mV/ISE) titracijski sustav – HI902C

Multiparametarski fotometar i pH mjerač  za ispitivanje otpadnih voda (s KPK) – HI83399

Multiparametarski fotometar i pH mjerač za ispitivanje otpadnih voda (s KPK) – HI83399

Mjerač električne vodljivosti/TDS i saliniteta HI2003-02

Mjerač električne vodljivosti/TDS i saliniteta HI2003-02

Laboratorijski mjerač otopljenog kiseonika i biološke potrošnje kisika HI5421

Laboratorijski mjerač otopljenog kiseonika i biološke potrošnje kisika HI5421

HI2004 edge® mjerač otopljenog kisika

HI2004 edge® mjerač otopljenog kisika

HI2020 edge® Multiparametarski pH mjerač

HI2020 edge® Multiparametarski pH mjerač

HI2040 edge® mjerač otopljenog kisika – multiparametarski mjerač

HI2040 edge® mjerač otopljenog kisika – multiparametarski mjerač

Vodootporni multiparametarski mjerač pH/ISE/EC/DO/mutnoće, s GPS opcijom HI9829

Vodootporni multiparametarski mjerač pH/ISE/EC/DO/mutnoće, s GPS opcijom HI9829

Vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač HI98194

Vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač HI98194

Profesionalni mjerač pH/ORP/ISE  – HI98191

Profesionalni mjerač pH/ORP/ISE – HI98191

HI2500 Mini sustav za ubrizgavanje gnojiva

HI2500 Mini sustav za ubrizgavanje gnojiva

Multiparametarski fotometar za analizu nutrijenata HI83325

Multiparametarski fotometar za analizu nutrijenata HI83325

HI99121 Prijenosni pH metar za direktna mjerenja u zemlji

HI99121 Prijenosni pH metar za direktna mjerenja u zemlji

HI8001/HI8002 Fertirigacijski sustavi

HI8001/HI8002 Fertirigacijski sustavi

HI981420 GroLine monitor pH i električne provodljivosti za hidropone

HI981420 GroLine monitor pH i električne provodljivosti za hidropone

HI8051 Fertigacioni kontroler

HI8051 Fertigacioni kontroler

EC tester za izravna mjerenja u zemlji HI98331

EC tester za izravna mjerenja u zemlji HI98331

Bežični pH mjerač za zemlju HALO® HI12922

Bežični pH mjerač za zemlju HALO® HI12922

HI98130 Combo pH/vodljivost/TDS Tester (Visoki raspon)

HI98130 Combo pH/vodljivost/TDS Tester (Visoki raspon)

HI98131 GroLine pH/EC/TDS/temperaturni tester za Hidropone

HI98131 GroLine pH/EC/TDS/temperaturni tester za Hidropone

HI98128 pH tester s 0.01 pH rezolucijom – pHep®5

HI98128 pH tester s 0.01 pH rezolucijom – pHep®5

HI98318 GroLine vodootporni EC / TDS (ppm) tester

HI98318 GroLine vodootporni EC / TDS (ppm) tester

pH tester za hidropone GroLine – HI98115

pH tester za hidropone GroLine – HI98115

GroLine vodootporni hidroponski pH tester HI98118

GroLine vodootporni hidroponski pH tester HI98118

HI98108 pHep+ vodootporni džepni pH tester sa 0.01 pH rezolucijom

HI98108 pHep+ vodootporni džepni pH tester sa 0.01 pH rezolucijom

HI991300 Prijenosni vodootporni pH/EC/TDS mjerač (Niski raspon)

HI991300 Prijenosni vodootporni pH/EC/TDS mjerač (Niski raspon)

ph metar za mesne proizvode HI98163

ph metar za mesne proizvode HI98163

pH metar za mlijeko HI98162

pH metar za mlijeko HI98162

pH metar za jogurt HI98164

pH metar za jogurt HI98164

HI98165 pH metar za sir

HI98165 pH metar za sir

Fotometar za određivanje vinske kiseline HI83748

Fotometar za određivanje vinske kiseline HI83748

Mini titrator za određivanje ukupnih kiselina u vinu – HI84502

Mini titrator za određivanje ukupnih kiselina u vinu – HI84502

HI9814 GroLine vodootporni prijenosni mjerač pH/EC/TDS/temperatura za Hidropone

HI9814 GroLine vodootporni prijenosni mjerač pH/EC/TDS/temperatura za Hidropone

HI23211 Industrijski, zidni, digitalni EC kontroler

HI23211 Industrijski, zidni, digitalni EC kontroler

HI10000 Napredni fertirigacijski kontrolni sustav

HI10000 Napredni fertirigacijski kontrolni sustav

HI83224 Multiparametarski fotometar za određivanje KPK s prepoznavanjem bar kodova

HI83224 Multiparametarski fotometar za određivanje KPK s prepoznavanjem bar kodova

HI839800 KPK reaktor

HI839800 KPK reaktor

HI84500 Sumpor dioksid mini titrator

HI84500 Sumpor dioksid mini titrator

HI8710 pH analogni kontroler

HI8710 pH analogni kontroler

HI8711 Analogni pH kontroler

HI8711 Analogni pH kontroler

HI7639 / HI7638 procesna sonda za vodljivost

HI7639 / HI7638 procesna sonda za vodljivost

BL1.5-2 Blackstone pumpa za doziranje (kapacitet od 1.5 lph)

BL1.5-2 Blackstone pumpa za doziranje (kapacitet od 1.5 lph)

PCA 310/320/330 Procesni analizator za klora, pH, ORP i temperature

PCA 310/320/330 Procesni analizator za klora, pH, ORP i temperature

BL121 i BL122 Kontroleri za pH i klor

BL121 i BL122 Kontroleri za pH i klor

Laboratorijski mjerač otopljenog kisika HI2400

Laboratorijski mjerač otopljenog kisika HI2400

HI8410 Kontroler za otopljeni kisik (DO)

HI8410 Kontroler za otopljeni kisik (DO)

HI943500 Analogni kontroler za EC

HI943500 Analogni kontroler za EC

HI83900 Usisni lizimetar ili ekstraktor otopine iz tla u cilju pripreme uzorka

HI83900 Usisni lizimetar ili ekstraktor otopine iz tla u cilju pripreme uzorka

HI9564 / HI9565 Ručni termo – higrometar

HI9564 / HI9565 Ručni termo – higrometar

HI97500 Prijenosni Lux metar

HI97500 Prijenosni Lux metar

Konduktometar za izravna mjerenja u tlu HI993310

Konduktometar za izravna mjerenja u tlu HI993310

HI98161 Prijenosni pH metar za prehrambenu industriju

HI98161 Prijenosni pH metar za prehrambenu industriju

Vodootporni K-tip termometar – HI935005

Vodootporni K-tip termometar – HI935005

Ručni pH mjerač i mjerač ORP – HI98190

Ručni pH mjerač i mjerač ORP – HI98190

pH502 Digitalni pH kontroler

pH502 Digitalni pH kontroler

EPA Stolni mjerač mutnoće i klora – HI83414

EPA Stolni mjerač mutnoće i klora – HI83414

ISO 7027 Mjerač zamućenja – HI88713

ISO 7027 Mjerač zamućenja – HI88713

EPA Stolni turbidimetar – HI88703

EPA Stolni turbidimetar – HI88703

HI99192 Prijenosni pH metar za pitku vodu

HI99192 Prijenosni pH metar za pitku vodu

HI93510 Vodootporni termistor termometar

HI93510 Vodootporni termistor termometar

HI93552R Dvokanalni K, J, T-Tip termopar termometar

HI93552R Dvokanalni K, J, T-Tip termopar termometar

Mjerač EC/TDS slanosti i temperature HI2300

Mjerač EC/TDS slanosti i temperature HI2300

HI99556 Infrared termometar i kontaktni termometar za prehrambenu industriju

HI99556 Infrared termometar i kontaktni termometar za prehrambenu industriju

HI955501 Termometar sa Pt100 sondom

HI955501 Termometar sa Pt100 sondom

pH metar za mlijeko i prehrambene proizvode HI99161

pH metar za mlijeko i prehrambene proizvode HI99161

Prijenosni pH mjerač za meso HI99163

Prijenosni pH mjerač za meso HI99163

HI99164 Prijenosni pH mjerač za jogurt

HI99164 Prijenosni pH mjerač za jogurt

HI99165 pH metar za sir

HI99165 pH metar za sir

HI96752 Prijenosni fotometar za magnezij i kalcij

HI96752 Prijenosni fotometar za magnezij i kalcij

HI935007N K-Tip Termopar termometar sa ubodnom sondom

HI935007N K-Tip Termopar termometar sa ubodnom sondom

FC2142 HALO® bežični pH mjerač za pivo

FC2142 HALO® bežični pH mjerač za pivo

HI955502 Četvorožični termometar sa fiksnom pt100 sondom

HI955502 Četvorožični termometar sa fiksnom pt100 sondom

HI10482 HALO Bluetooth® pH metar za vino

HI10482 HALO Bluetooth® pH metar za vino

HI4105 Ugljik – dioksid kombinirana jon selektivna elektroda

HI4105 Ugljik – dioksid kombinirana jon selektivna elektroda

Laboratorijski mjerač električne vodljivosti HI2315

Laboratorijski mjerač električne vodljivosti HI2315

HI935002-01 Dvokanalni K-Tip termopar termometar

HI935002-01 Dvokanalni K-Tip termopar termometar

HI99151 Prijenosni pH mjerač za analizu piva

HI99151 Prijenosni pH mjerač za analizu piva

HI717 Checker® Kolorimetar za fosfate, visoki raspon

HI717 Checker® Kolorimetar za fosfate, visoki raspon

HI96735 Prijenosni fotometar za određivanje ukupne tvrdoće vode

HI96735 Prijenosni fotometar za određivanje ukupne tvrdoće vode

HI96802 Digitalni refraktometar za određivanje % fruktoze

HI96802 Digitalni refraktometar za određivanje % fruktoze

HI98311 DiST® 5 EC/TDS/Temperaturni tester

HI98311 DiST® 5 EC/TDS/Temperaturni tester

HI98713 ISO Prijenosni turbidimetar

HI98713 ISO Prijenosni turbidimetar

Prijenosni mjerač za određivanje natrija i saliniteta – HI931100

Prijenosni mjerač za određivanje natrija i saliniteta – HI931100

HI93102 Prijenosni turbidimetar

HI93102 Prijenosni turbidimetar

Vodootporni pH tester pHep®4 – HI98127

Vodootporni pH tester pHep®4 – HI98127

pH tester Checker® Plus HI98100

pH tester Checker® Plus HI98100

Kombinirana Ion selektivna elektroda za kalcij (ISE) – HI4104

Kombinirana Ion selektivna elektroda za kalcij (ISE) – HI4104

BL983313 mini kontroler za vodljivost @ 1999 μS / cm

BL983313 mini kontroler za vodljivost @ 1999 μS / cm

FC301B polu-ćelijska ion selektivna elektroda za fluoride

FC301B polu-ćelijska ion selektivna elektroda za fluoride

Digitalni Refraktometar za analize šećera (% Brix) u vinu, širu i voćnim sokovima – HI96811

Digitalni Refraktometar za analize šećera (% Brix) u vinu, širu i voćnim sokovima – HI96811

Digitalni refraktometar za određivanje šećera (% Brix) i potencijalnog alkohola (% V/V) – HI96813

Digitalni refraktometar za određivanje šećera (% Brix) i potencijalnog alkohola (% V/V) – HI96813

Digitalni Refraktometar za određivanje šećera (°Baume) (za analize vina, šire i voćnog soka) – HI96812

Digitalni Refraktometar za određivanje šećera (°Baume) (za analize vina, šire i voćnog soka) – HI96812

Digitalni Refraktometer za određivanje indeksa refrakcije u Brix jedinicama – HI96800

Digitalni Refraktometer za određivanje indeksa refrakcije u Brix jedinicama – HI96800

HI304N-1 Mini magnetska mješalica od nehrđajućeg čelika s ugrađenim tahometrom (2.5L)

HI304N-1 Mini magnetska mješalica od nehrđajućeg čelika s ugrađenim tahometrom (2.5L)

BL932700 ORP mini kontroler

BL932700 ORP mini kontroler

HI847492 Prijenosni turbidimetar za pivo

HI847492 Prijenosni turbidimetar za pivo

HI83749 Prijenosni turbidimetar za određivanje mutnoće vina i bentonita

HI83749 Prijenosni turbidimetar za određivanje mutnoće vina i bentonita

HI96814 Digitalni refraktometer za % Brix, ° Oe i ° KMW, za analizu šećera u sokovima, vinu i moštu

HI96814 Digitalni refraktometer za % Brix, ° Oe i ° KMW, za analizu šećera u sokovima, vinu i moštu

Digitalni refraktometar za određivanje % glukoze HI96803

Digitalni refraktometar za određivanje % glukoze HI96803

HI96821 Digitalni refraktometar za analizu natrij klorida

HI96821 Digitalni refraktometar za analizu natrij klorida

Digitalni refraktometar za određivanje %  invertnog šećera HI96804

Digitalni refraktometar za određivanje % invertnog šećera HI96804

HI96841 Digitalni refraktometar za pivo

HI96841 Digitalni refraktometar za pivo

HI4011 polu-ćelijska ion selektivna elektroda za jod

HI4011 polu-ćelijska ion selektivna elektroda za jod

HI98129 pH / konduktivnost / TDS tester, niski raspon

HI98129 pH / konduktivnost / TDS tester, niski raspon

HI4110 Kombinirana jon – selektivna elektroda za fluoride

HI4110 Kombinirana jon – selektivna elektroda za fluoride

HI9913 Industrijski kontroler za pH i vodljivost

HI9913 Industrijski kontroler za pH i vodljivost

HI931101 Mjerač sadržaja i aktivnosti natrija

HI931101 Mjerač sadržaja i aktivnosti natrija

HI4013 Radna jon-selektivna elektroda za nitrate

HI4013 Radna jon-selektivna elektroda za nitrate

pH tester Checker®HI98103

pH tester Checker®HI98103

Fotometar za određivanje reducirajućih šećera u vinu- HI83746

Fotometar za određivanje reducirajućih šećera u vinu- HI83746

Kombinovani ORP/Temperatura/pH testeri HI98120/HI98121

Kombinovani ORP/Temperatura/pH testeri HI98120/HI98121

FC300B Kombinirana jon-selektivna elektroda za određivanje natrija

FC300B Kombinirana jon-selektivna elektroda za određivanje natrija

HI4115 Kombinirana jon-selektivna elektroda za srebro / sulfid

HI4115 Kombinirana jon-selektivna elektroda za srebro / sulfid

HI4110 Kombinirana jon – selektivna elektroda za fluoride

HI4110 Kombinirana jon – selektivna elektroda za fluoride

HI98501 Checktemp® digitalni termometar

HI98501 Checktemp® digitalni termometar

HI4114 Kombinirana jon-selektivna elektroda za kalij

HI4114 Kombinirana jon-selektivna elektroda za kalij

HI4014 Radna jon-selektivna elektroda za kalij

HI4014 Radna jon-selektivna elektroda za kalij

HI4112 Kombinirana jon-selektivna elektroda za olovo/sulfat

HI4112 Kombinirana jon-selektivna elektroda za olovo/sulfat

HI4012 Radna ion – selektivna elektroda za olovo – sulfat

HI4012 Radna ion – selektivna elektroda za olovo – sulfat

HI84533 Mini titrator za određivanje Formolovog broja

HI84533 Mini titrator za određivanje Formolovog broja

HI2221 Stolni mjerač za određivanje pH / mV s CAL Check ™

HI2221 Stolni mjerač za određivanje pH / mV s CAL Check ™

HI5315 Referentna elektroda za ion-selektivne polućelijske elektrode

HI5315 Referentna elektroda za ion-selektivne polućelijske elektrode

HI93414 Prijenosni turbidimetar i mjerač klora

HI93414 Prijenosni turbidimetar i mjerač klora

BL983317 – Mini kontroler za vodljivost (0.00-10.00 mS / cm)

BL983317 – Mini kontroler za vodljivost (0.00-10.00 mS / cm)

BL983315 TDS mini kontroler (0.0 do 199.9 ppm)

BL983315 TDS mini kontroler (0.0 do 199.9 ppm)

EC tester – mjerač TDS i temperature HI98312

EC tester – mjerač TDS i temperature HI98312

BL983324 TDS mini kontroleri

BL983324 TDS mini kontroleri

HI3001 / HI3001D / HI3011 Protočna elektroda za vodljivost

HI3001 / HI3001D / HI3011 Protočna elektroda za vodljivost

HI98143 pH/EC transmiter

HI98143 pH/EC transmiter

HI21211 Industrijski pH digitalni, zidni kontroler

HI21211 Industrijski pH digitalni, zidni kontroler

Checktemp® 1 Digitaln termometar – HI98509

Checktemp® 1 Digitaln termometar – HI98509

HI6050 uronjujući držač za elektrodu

HI6050 uronjujući držač za elektrodu

HI96814 Digitalni refraktometer za % Brix, ° Oe i ° KMW, za analizu šećera u sokovima, vinu i moštu

HI96814 Digitalni refraktometer za % Brix, ° Oe i ° KMW, za analizu šećera u sokovima, vinu i moštu

HI96803 Digitalni refraktometar za određivanje % glukoze

HI96803 Digitalni refraktometar za određivanje % glukoze

BL brošura za bazene i SPA

Preuzmite kompletnu pdf brošuru

FoodCare pH metri

Serija pH mjerača  u suglasnosti sa HACCP standardima.

instrumenti omogućuju uzgajivačima biljnih kultura, posebno u hidroponskom uzgoju, preciznu kontrolu i doziranje nutrijenata, te praćenje važnih parametara.

GroLine

Linija proizvoda dizajniranih za agrikulturu koji ce povećati prinose usjeva i maksimizirati rast biljaka.

MarineLine

Linija proizvoda posebno dizajniranih za akvarije!

WineLine - linija proizvoda za vinare

WineLine

Linija proizvoda specijalno dizajniranih za vinare.

BeerLine

Linija proizvoda posebno dizajniranih za analize piva.

Važnost ukupnih otopljenih tvari u kavi

Kava S više od 2,5 milijarde konzumiranih šalica dnevno, kava je jedan od najpopularnijih pića na svijetu. Globalno, industrija kave zarađuje 60 milijardi dolara godišnje i najtraženija je roba nakon nafte. U posljednjih 25 godina, došlo je do napretka u proizvodnju...

read more

Osnove hidroponskog sustava

Izraz hidroponika podrazumijeva “radnu vodu”, koji proizlazi iz latinske riječi za vodu, “hidro” i rad, “ponos”. Ovaj podskup hidrokulture podrazumijeva rastuće bilje bez upotrebe zemljišta, a umjesto toga korištenje vodene otopine hranjivih tvari. Ovaj blog je osvrt...

read more

Procesna i bazenska oprema

U mnogim industrijskim postrojenjima procesna oprema najčešće zahtjeva veliko ulaganje u opremu, održavanje i edukaciju. Hanna nudi točne i precizne uređaje predviđene za kontrolu i analizu:
kontroleri za pH, ORP, TDS, EC, Cl/Br/I, otpornost i razinu tekućine, po veoma povoljnoj cijeni.

Prehrambena Industrija

HANNA Instruments nudi  široki spektar proizvoda i kemijskih setova za mjerenje različitih parametara koji su veoma važni za kompletnu proizvodnju u prehrambenoj industriji. Proizvodi i metode analize su certificirane. U ponudi imamo: Hanna pH mjerače, testere, termometre i titratore koji se koriste u kontroli kvalitete. HANNA Food Care proizvodi su u suglasnosti sa HACCP standardima.

Laboratorijska oprema

Hanna Instruments nudi kvalitetnu opremu za laboratorije; stolne i prijenosne pH mjerače, mjerače vodljivosti, Ion selektivne elektrode, mjerače otopljenog kisika, turbidimetre, termometre, fotometre i titratore svih veličina predviđene za većinu laboratorija.

Poljoprivreda

HANNA Instruments već duži niz godina nudi širok spektar posebno dizajniranih instrumenata za područje poljoprivrede. Naši instrumenti omogućuju uzgajivačima biljnih kultura, posebno u hidroponskom uzgoju, preciznu kontrolu i doziranje nutrijenata, te praćenje važnih parametara.